Paieška
lt en

Informacija apie pirminę teisinę pagalbą

2022-06-09

 

Teisinė pagalba. Valstybė garantuoja teisinę pagalbą fiziniams asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti savo pažeistas ar ginčijamas teises bei įstatymų saugomus interesus. Nustatomi du valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo būdai – tai pirminė ir antrinė teisinė pagalba.
Pirminė teisinė pagalba – tai teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus, rengimas. Ji apima ir patarimus, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo, ir taikos sutarties parengimo.
Pirminę teisinę pagalbą teikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Anželika Baniulytė: antradienį nuo 7.00 iki 16.00 valandos, penktadienį nuo 7.00 iki 14.45 valandos (pietų pertrauka – nuo 11.00 iki 11.45 valandos), pirmadienį, trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 valandos (pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45 valandos). Šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos.
Pasvalio rajono gyventojai, norintys gauti nemokamą pirminę teisinę pagalbą (toliau – PTP), turi teisę kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administraciją. PTP suteikiama, jei besikreipiantys asmenys yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Pasvalio rajone arba jei neturi savo gyvenamosios vietos, bet gyvena Pasvalio rajone.
Norime atkreipti dėmesį, kad norint gauti išsamią konsultaciją, reikia, jog gyventojai, kreipdamiesi dėl PTP, su savimi turėtų kuo daugiau dokumentų, susijusių su rūpimu klausimu – tai leistų nuodugniau įsigilinti į problemos esmę ir priimti teisingus sprendimus. Teisinės konsultacijos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Teisinė konsultacija gali būti pratęsta, jei yra Savivaldybės arba įgalioto asmens sprendimas. Be to, asmuo dėl PTP tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.
Norintys gauti nemokamą pirminę teisinę pagalbą, turi iš anksto užsiregistruoti seniūnijoje pas seniūną ar jo pavaduotoją arba atvykti į Pasvalio rajono savivaldybės administraciją, 127 kabinetą.

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS VALSTYBĖS GARANTUOJAMA NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA TEIKIAMA SENIŪNIJOSE

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Teisinės pagalbos teikimo laikas

Teisinės pagalbos teikimo vieta

1.

Daujėnų seniūnija

Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį

Daujėnų seniūnija

2.

Namišių seniūnija

Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį

Namišių seniūnija

3.

Pušaloto seniūnija

Kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį

Pušaloto seniūnija

4.

Pumpėnų seniūnija

Kiekvieno mėnesio antrą penktadienį

Pumpėnų seniūnija

5.

Saločių seniūnija

Kiekvieno mėnesio trečią ketvirtadienį

Saločių seniūnija

6.

Vaškų seniūnija

Kiekvieno mėnesio trečią penktadienį

Vaškų seniūnija

7.

Krinčino seniūnija

Kiekvieno mėnesio ketvirtą ketvirtadienį

Krinčino seniūnija

8.

Joniškėlio miesto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijos

Kiekvieno mėnesio ketvirtą penktadienį

Joniškėlio apylinkių seniūnija


Gyventojams konsultacijos teikiamos seniūnijose nuo 9 val. iki 12 val.
Pageidautina išankstinė gyventojų registracija pirminei teisinei pagalba gauti.
Ją teikiantis darbuotojas siunčiamas į seniūniją, esant ne mažiau kaip trims užsiregistravusiems asmenims.
Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai.
Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Antrinės teisinės pagalbos teikimą Panevėžio apygardos teismo teritorijoje organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius, Klaipėdos g. 72, 35194 Panevėžys, tel. 8 700 35 502, faks. 8 700 35 008, el. p. panevezioskyrius@vgtpt.lt.

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto puslapyje https://vgtpt.lrv.lt/