Paieška
lt en

Atskirųjų želdynų normos

2022-01-26

ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ NORMOS PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Eil.

Nr.

Objektas Objekto plotas, ha Želdynų plotas ha (2012 m. inventorizacijos duomenys) Gyventojų skaičius (2011 m. gyventojų surašymo duomenys) Bendras rekreacinės paskirties želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus plotas m2, tenkantis vienam gyventojui
1. Pasvalys* 724,84 100,62 6361 158,78
2. Joniškėlis* 228,00 15,89 1021 156,71
3. Pumpėnai 158,68 9,08 855 106,20
4. Pušalotas 118,44 7,87 692 92,00
5. Saločiai 153,47 8,95 720 124,30
6. Vaškai 245,57 5,06 568 89,08

*2020 m. gyventojų surašymo duomenys

Vadovaujantis Želdynų įstatymo 3 skyriaus 8 straipsnio 5 punktu, savivaldybių vykdomosios institucijos privalo iki kiekvienų metų pirmojo ketvirčio pabaigos savivaldybės interneto svetainėje paskelbti atnaujintą informaciją apie atskirųjų želdynų normų įvykdymą jos teritorijoje ir, jeigu atskirųjų želdynų normos savivaldybės teritorijos dalyje neįvykdytos, pateikti informaciją apie numatytą problemos sprendimą ir terminą jam įgyvendinti. Savivaldybių vykdomosios institucijos privalo inicijuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrojo plano pakeitimus, formuoti žemės sklypus naujiems atskiriesiems želdynams, įgyvendinti kitus veiksmus, kad atskirųjų želdynų normos būtų įvykdytos.

Atskirųjų želdynų normos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šios normos taikomos nustatyti atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotą (m2) miestuose, miesteliuose, kurortuose, tenkantį vienam gyventojui.

Miestai, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus, skirstomi taip:

  1. a) dideli miestai – daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų;
  2. b) vidutiniai miestai – nuo 10 iki 100 tūkst. gyventojų;
  3. c) maži miestai – iki 10 tūkst. gyventojų
  4. d) miesteliai – gyvenamosios vietovės, turinčios nuo 500 iki 3000 gyventojų.

Atskirųjų želdynų mažiausi plotai, m2, tenkantys vienam gyventojui

Gyvenamoji vieta

Bendras rekreacinės paskirties želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus, plotas, m2, tenkantis vienam gyventojui

Iš jų:

vietinių želdynų

rajoninių želdynų

centrinių želdynų

Didelis miestas

25

10

8

7

Vidutinis miestas

20

8

6

6

Mažas miestas

20

10

10

Miestelis

15

15

Kurortas

45

22,5

22,5