Paieška
lt en

Interneto svetainės privatumo politika

2022-08-22
(asmenims kreipiantis į Pasvalio rajono savivaldybę per interneto svetainę www.pasvalys.lt ar elektroninių paslaugų sistemą)
 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija gerbia visų Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainės www.pasvalys.lt lankytojų ir elektroninių paslaugų naudotojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą.
 
Interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), kuri užtikrina, kad asmens duomenys Savivaldybės administracijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
 
Privatumo politika nustato Savivaldybės administracijos atliekamo asmens duomenų tvarkymo interneto svetainėje tikslus, dėl kurių asmens duomenys tvarkomi, tvarkomų asmens duomenų rūšis, duomenų subjektų kategorijas, subjektus, kuriems asmens duomenys gali būti atskleisti ir tikslus, dėl kurių asmens duomenys gali būti atskleisti, saugojimo laikotarpius bei duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką.
 
Privatumo politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:
1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.
 
Informacija apie Savivaldybės administraciją:
 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas: 188753657
Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys
Tel. 8 451 54 101
El. p. rastine@pasvalys.lt
 
Informacija apie Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną:
 
Eimantas Tuskėnas
Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas
Adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, 100 kab., LT-39143 Pasvalys
Tel. 8 451 54 101, mob. 8 656 61 382
 
Duomenų apsaugos pareigūnas teikia informaciją apie asmens duomenų tvarkymą Savivaldybės administracijoje.
 
Asmens duomenų tvarkymo Savivaldybės administracijoje tikslai ir teisėto tvarkymo sąlygos
 
Savivaldybės administracija Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
1. prašymų, skundų nagrinėjimo;
2. konsultacijų teikimo;
3. viešosios nuomonės rinkimo;
4. naujienlaiškių siuntimo.
 
Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi 1 punkte nurodytu tikslu, naudojantis Savivaldybės administracijos elektroninėmis paslaugomis, papildomai renkami asmens duomenys Jūsų tapatybės nustatymui. Tvarkant asmens duomenis 1–4 punktuose nurodytais tikslais, jie taip pat tvarkomi statistikos bei dokumentų valdymo tikslu.
 
Savivaldybės administracija, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, remiasi šiomis BDAR įtvirtintomis teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygomis:
1. Jums davus sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kai asmens duomenys tvarkomi konsultacijų teikimo, viešosios nuomonės rinkimo ir naujienlaiškių siuntimo tikslais.
2. Vykdant teisės aktuose nustatytas teisines prievoles (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnio 2 dalies g punktas), kai asmens duomenys tvarkomi duomenų subjekto tapatybės nustatymo, prašymų, skundų nagrinėjimo, įskaitant konsultacijų teikimo.
3. Atliekant užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas), kai asmens duomenys tvarkomi prašymų, skundų nagrinėjimo, įskaitant konsultacijų teikimo, ir viešosios nuomonės rinkimo.
 
Savivaldybės administracijoje tvarkomi asmens duomenys
 
Naudodamiesi Savivaldybės administracijos elektroninėmis paslaugomis, savo paskyroje savo iniciatyva Jūs turite teisę pateikti papildomus kontaktinius duomenis: telefono ryšio numerį, faksimilinio ryšio numerį, korespondencijos adresą.
 
Prašymų, skundų nagrinėjimo tikslu renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:
1. duomenys, kurie gaunami Jums jungiantis prie Savivaldybės administracijos elektroninių paslaugų sistemos per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt): vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas;
2. Jūsų gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris;
3. konkrečiam prašymui reikalinga informacija, kuri gali apimti tiek bendrųjų kategorijų, tiek ir specialiųjų kategorijų asmens duomenis (pvz., prašyme ar skunde nurodyta informacija, informacija apie sveikatą, lytį, šeimos sudėtį, nustatyto nedarbingumo, neįgalumo, specialiųjų poreikių lygio duomenys ir kt.); visa informacija apie tai, kokie Jūsų duomenys renkami ir tvarkomi kiekvienai administracinei paslaugai suteikti yra nurodyta Asmens duomenų tvarkymo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje taisyklėse;
4. asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikėte savo iniciatyva.
 
Konsultacijų teikimo tikslu naudojama „tawk.to“ pokalbių realiu laiku interneto svetainėje paslauga ir renkamas bei tvarkomas Jūsų vardas, elektroninio pašto adresas, užklausos turinys, kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikėte savo iniciatyva siųsdami užklausą.
 
Viešosios nuomonės rinkimo tikslu renkami ir tvarkomi apklausos metu Jūsų pateikti duomenys: lytis, amžius, išsilavinimas, gyvenamoji vieta (miestas ar rajonas), pateikta nuomonė.
 
Naujienlaiškių siuntimo tikslu renkamas ir tvarkomas Jūsų elektroninio pašto adresas.
 
Ar asmens duomenis privalote pateikti Savivaldybės administracijai?
 
Informuojame, kad norėdami naudotis Savivaldybės administracijos elektroninėmis paslaugomis, pateikdami užklausą ar užsisakydami naujienlaiškį, Jūs privalėsite Savivaldybės administracijai pateikti aukščiau nurodytus savo asmens duomenis.
 
Pavyzdžiui, Jūs galite pasirinkti, ar užsakyti mūsų naujienlaiškį, tačiau jei pageidausite jį gauti, savo elektroninio pašto adresą pateikti privalėsite, nes jo neturėdama Savivaldybės administracija naujienlaiškio Jums atsiųsti negalės. 
 
Savivaldybės administracijoje tvarkomų asmens duomenų kilmė
 
Iš ko galime gauti Jūsų duomenis:
1. tiesiogiai iš Jūsų (Jums jungiantis prie Savivaldybės administracijos elektroninių paslaugų svetainės, teikiant prašymą ar skundą, siunčiant užklausą, dalyvaujant viešosiose apklausose ar užsakant Savivaldybės administracijos naujienlaiškį);
2. iš Jūsų atstovo;
3. iš valstybės ar savivaldybės institucijų (pavyzdžiui, valstybės registrų, informacinių sistemų) ar kitų fizinių ir juridinių asmenų, kurie gali pateikti svarbią informaciją, susijusią su gautu prašymu ar skundu.
 
Slapukų naudojimas
 
Kas yra slapukai?
 
Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį įrenginį, kai Jūs lankotės toje svetainėje. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų efektyviau bei suteiktų naudingos informacijos svetainės savininkui.

Kokius mes naudojame slapukus?
 
Būtini. Būtini slapukai reikalingi, kad svetainė veiktų ir kad galėtumėte naudotis jos bent minimaliomis funkcijomis: ją naršyti, sutikti ar nesutikti su slapukų naudojimu. Šie slapukai negali būti išjungti.

Slapuko pavadinimas

Slapuko aprašymas

Slapuko galiojimo laikas

Slapukas nesaugomas, jeigu nesutinkate

EW4SITE

Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)

Iki sesijos pabaigos

Netaikoma

SITEXRF

POST XSRF apsauga

Iki sesijos pabaigos

Netaikoma

privacy_2

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

Netaikoma

privacy_3

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

Netaikoma

privacy_4

Atsimena lankytojo cookie politikos funkcinės kategorijos pasirinkimą. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

Netaikoma

privacy_verify

Atsimena, kad lankytojas peržiūrėjo/pasirinko cookie politiką. Galimos vertės 0. 1

10 dienų

Netaikoma

right_menu_cookie

Skirtas svetainės šoninio meniu veikimui užtikrinti

visada

Netaikoma

NID

Apsaugoti formas nuo kenkėjiško siuntimo. Naudojamas google reCaptcha

6 mėnesius

Netaikoma

Funkciniai. Šie slapukai leidžia svetainei įsiminti Jūsų pasirinkimus, nustatymus, nuo kurių priklauso, kaip ir ką matote svetainėje, pvz., kurią svetainės kalbinę versiją Jums rodyti ir pan. Jie taip pat suteikia galimybę Jums rodyti suasmenintą informaciją. Jei išjungsite šiuos slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti. Šiuo metu funkciniai slapukai yra nenaudojami.

Statistiniai. Šie slapukai naudojami analizuojant svetainės lankomumo statistiką. Jie leidžia skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume išmatuoti svetainės efektyvumą ir ją tobulinti, siekdami ją padaryti kuo naudingesnę ir patogesnę lankytojams. Jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi, sužinoti, kaip lankytojai vaikšto per svetainės puslapius. Visa informacija, kurią renka šie slapukai, yra anoniminė, nes saugomi tik visų lankytojų bendri rodikliai. Šiuo metu statistiniai slapukai yra nenaudojami.

Reklaminiai. Šiuos slapukus nustato trečiosios šalys, pvz., YouTube.com. Jos stebi Jūsų elgesį su jų tiekiamu turiniu, pvz., peržiūrint vaizdo įrašus. Jei išjungsite šiuos slapukus, svetainėje negalėsite žiūrėti jų teikiamo turinio, pvz., YouTube.com vaizdo įrašų. Slapukų teikėjas gali naudoti šiuos slapukus, kad sektų Jūsų pomėgius ir pagal juos Jums parinktų panašų turinį kitose svetainėse. Šiuo metu reklaminiai slapukai yra nenaudojami.

Slapukų valdymas ir trynimas Jūsų naršyklėje

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, arba nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.
Daugumoje naršyklių (pvz., „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“ ir kt.) galima:
 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų įrašymą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.
Jeigu Jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus bei instrukcijų, kaip juos ištrinti, apsilankykite interneto svetainėje www.allaboutcookies.org (svetainė anglų kalba).
 
Atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybės interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (pvz., Teisės aktų registras, „YouTube“, „Facebook“ ir t. t.). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių interneto svetainių slapukų įrašymo bei vykdomo asmens duomenų tvarkymo Savivaldybės administracija negali įtakoti. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti šių trečiųjų šalių interneto svetainėse paskelbtose privatumo politikose.
 
Savivaldybės administracijoje tvarkomų asmens duomenų perdavimas
 
Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis:
1. vykdant teisės aktuose nustatytą vieno langelio principą: valstybės institucijoms, kompetentingoms nagrinėti Jūsų atsiųstą prašymą ar skundą (kai juos nagrinėti nepriklauso Savivaldybės administracijos kompetencijai);
2. ginčui dėl Savivaldybės administracijos priimto sprendimo nagrinėti: teismams;
3. kreipiantis kitoms institucijoms, esant teisėtam pagrindui ir tikslui duomenis gauti: policijai, prokuratūrai ir pan.,
4. vykdant tiesiogines Savivaldybės administracijos funkcijas: Savivaldybės administracijos duomenų tvarkytojams, veikiantiems Savivaldybės administracijos nurodymų apimtyje, pvz., IT paslaugų teikėjams. 
 
Naujienlaiškių siuntimo tikslu surinktų asmens duomenų Savivaldybės administracija tretiesiems asmenims neperduoda.
 
Savivaldybės administracija Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai.
 
Kiek laiko Savivaldybės administracijoje saugomi Jūsų duomenys?
 
Savivaldybės administracija Jūsų duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja Savivaldybės administracijos veiklą reguliuojantys teisės aktai (pavyzdžiui, asmens duomenys saugomi nuo 1 m. (priėmus sprendimą; dėl ginčijamo klausimo – 1 m. teismams, kt. teisėsaugos institucijoms priėmus galutinį sprendimą) iki nuolat – jeigu asmens duomenys yra Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymuose, pvz., dėl leidimų ar licencijų išdavimo, žemės sklypų formavimo ir pan.), o tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato: sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 2 metus po sutikimo atšaukimo duomenys saugomi įrodinėjimo medžiagos pateikimo teismui ginčų nagrinėjimo metu.
 
Praėjus saugojimo terminui Jūsų duomenys sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti perduoti Valstybės archyvui.
 
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas
 
Kokias teises turite?
 
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:
 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti ar (ir) papildyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.
Informuojame, kad nesutikdami su Savivaldybės administracijos sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Kaip galite kreiptis?
 
Norėdami pasinaudoti BDAR Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Savivaldybės administraciją su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, prašymai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Savivaldybės administracijoje nėra nagrinėjami.
 
Prašymai Savivaldybės administracijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami:
1. atvykus į Savivaldybės administraciją adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, 100 kab., Pasvalys;
2. siunčiant paštu ar per siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys;
3. siunčiant elektroniniu paštu rastine@pasvalys.lt
 
Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:
1. prašymas turi būti įskaitomas;
2. prašymas turi būti pasirašytas;
3. prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
4. prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
5. jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
 
Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?
 
Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:
1. teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Savivaldybės administracijos darbuotojui;
2. teikiant prašymą paštu arba per siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro arba kita teisės aktų nustatyta tvarka;
3. teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (plačiau poskyryje „Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?“);
 
Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?
 
Galite, tačiau tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą*. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Savivaldybės administracijai tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.
 
Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos, pateiktos elektroniniu paštu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis jį nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu.
 
* Tuo atveju, jei pageidaujate atšaukti duotą sutikimą dėl Savivaldybės administracijos naujienlaiškių gavimo, tokį prašymą galite pateikti bet kuriuo Jums patogiu būdu (teikiant prašymą elektroniniu paštu, tokio prašymo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia).
 
Per kiek laiko Savivaldybės administracija atsakys?
 
Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo nagrinėjami ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis terminas gali būti pratęstas dar 30 kalendorinių dienų.
 
Baigiamosios nuostatos
 
Ši Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Bet kokie Privatumo politikos pakeitimai skelbiami viešai, teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Kita informacija apie Savivaldybės administracijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą skelbiama interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.