Paieška
lt en

Jaunavedžių dėmesiui

2023-12-06

SANTUOKOS REGISTRAVIMO NORINČIŲJŲ SUSITUOKTI ASMENŲ PASIRINKTOJE VIETOJE TVARKOS APRAŠAS


PRAŠYMAS ĮREGISTRUOTI SANTUOKĄ


Prašymą santuokai registruoti Jūs galite pateikti asmeniškai atvykę į Civilinės metrikacijos skyrių, registruotu paštu arba per kurjerį.
Prašymas registruoti santuoką priimamamas ir derinama santuokos data ir laikas tik tada, kai yra pateikiami visi būtini dokumentai ir valstybės rinkliavos sumokėjimo kvitas. Santuoka registruojama ne anksčiau nei po mėnesio po prašymo įregistruoti santuoką priėmimo. Kai prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas registruotu paštu ar per kurjerį, civilinės metrikacijos įstaigai  kartu su šiuo prašymu, pasirašytu abiejų norinčių susituokti asmenų,  pateikiamos jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.
Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, civilinės metrikacijos įstaigai paduodamas prašymą įregistruoti santuoką, privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Pažyma turi būti patvirtinta Apostille arba legalizuota, jei tarptautinės sutartys nenumato kitaip, ir išversta į lietuvių kalbą.

Norėdami pateikti prašymą elektroninio ryšio priemonėmis, turėtumėte užpildyti prašymo formą, pasinaudodami šia nuoroda.
Jei prašymas santuokai buvo pateiktas elektroniniu būdu per Registrų centro savitarną arba atsiųstas registruotu paštu ar per kurjerį, iki santuokos registravimo civilinės metrikacijos įstaigai sutartu laiku  turi būti pateikti prašymo įregistruoti santuoką ir prie šio prašymo pridėtų dokumentų originalai. Šių dokumentų nepateikus, santuoka neregistruojama.         
Jei norintis susituokti asmuo yra užsienietis, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateiktas jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje prašymo įregistruoti santuoką pateikimo ir santuokos registravimo metu patvirtinantis dokumentas.