Paieška
lt en

Skyriaus funkcijos

2022-03-15

- Registruoja gimimą, santuoką, santuokos nutraukimą, mirtį, tėvystės pripažinimą ir nustatymą, įvaikinimą, vardo, pavardės ir tautybės pakeitimą.

- Išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, civilinės būklės aktų įrašų pažymėjimus, tarpininkauja gaunant juos iš kitų civilinės metrikacijos skyrių Lietuvoje, Lietuvos valstybės istorijos archyvo bei Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos dokumentų skyriaus.

- Įtraukia į apskaitą bažnyčios nustatyta tvarka ir užsienio valstybėse įregistruotas santuokas, vaikų, gimusių užsienio valstybėse, gimimus, užregistruotų užsienio valstybėse santuokų nutraukimus, užsienio valstybėse užregistruotas mirtis.

- Įstatymų nustatyta tvarka išduoda pažymas apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

- Priima asmenų prašymus dėl vardo, pavardės, tautybės pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, atkūrimo ir anuliavimo, tuo tikslu renka reikiamą medžiagą, rengia, tvirtina išvadas.

- Saugo įrašytus civilinės būklės aktų įrašus, tvarko civilinės būklės aktų įrašų archyvą, kasmet sudaro civilinės būklės aktų įrašų abėcėlinį žurnalą, sudaro ir įriša civilinės būklės aktų įrašų knygas pagal įrašų rūšis.

- Įgyvendinant Skyriaus funkcijas, susirašinėja su kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų įrašymo, keitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais.

- Konsultuoja asmenis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

- Priima, nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus.

- Vykdo kitais įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

- teikia pirminę teisinę pagalbą Pasvalio rajono savivaldybės gyventojams.

Skyriaus archyve saugomi originalūs gimimo, santuokos, ištuokos, mirties civilinės registracijos įrašai ir kt. dokumentų įrašai nuo 1940 metų iki šios dienos. Iki 1940 m. sudaryti civilinės būklės aktų įrašai saugomi Lietuvos Respublikos Istorijos archyve (Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, el. p. istorijos.archyvas@lvia.lt)