Paieška
lt en

Bendrieji ir specialieji planai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO IR PASVALIO BEI JONIŠKĖLIO MIESTŲ TERITORIJOS BENDRŲJŲ PLANŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA


PASVALIO RAJONO BENDRASIS PLANAS


JONIŠKĖLIO MIESTO BENDRASIS PLANAS


Pasvalio miesto istorinės dalies, unikalus kodas 17100, UV31 teritorijos ribų patikslinimo specialusis planas


Pasvalio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas


Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas

Brėžinys 1

Brėžinys 2


Pasvalio miesto bendrasis planas

 

 

 

 

Bendrojo plano procedūrų dokumentai

Planavimo organizavimo pradiniai dokumentai

Planavimo sąlygos bendrajam planui rengti

Bendrojo plano rengimo etapų procedūrų dokumentai

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas teritorijų planavimo procese

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų medžiaga

 

Esamos būklės analizė. Žemės naudojimo brėžinys

Atsisiųsti brėžinį:

jpeg formatu, 5,63 MB

zip archyvas, 40,8 MB

 

Teritorijos urbanistinės struktūros bei architektūrinės erdvinės kompozicijos vystymo brėžinys. Turizmo ir rekreacijos plėtra

Atsisiųsti brėžinį (zip archyvas, 16,7 MB)

 

Teritorijos naudojimo funkcinių prioritetų brėžinys. Turizmo ir rekreacijos plėtra.

Atsisiųsti brėžinį (zip archyvas, 17,8 MB)

 

Inžinerinės infrastruktūros tinklo ir susisiekimo komunikacijų plėtros brėžinys

Atsisiųsti brėžinį:

jpeg formatu, 6,8 MB

zip archyvas, 45,5 MB

 

Teritorinių regalmentų ir žemės naudojimo apribojimų brėžinys

Atsisiųsti brėžinį:

jpeg formatu, 6,43 MB

zip archyvas, 39,7 MB

 

Bendrojo plano tekstinė dalis

Esamos būklės analizė

Koncepcija (Turizmo ir rekreacijos plėtra)

Sprendiniai

 

Galite atsisiųsti visus Pasvalio miesto bendrojo plano dokumentus (zip archyvas, 224 MB)