Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos

2021 metų Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos už devynis mėnesius
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis


2021 m. I ketvirčio savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis 


Kontrolių sąrašas
2020 metų Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2020 metų devynių mėnesių Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos


Pasvalio rajono savivaldybės iždo tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis
2020 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos


2019 m. Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
2019 m. devynių mėnesių Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos

2019 m. pusmečio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
2019 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos


2018 m. IV ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
2018 m. III ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos

2018 m. II ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos


2017 m. Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos


Savivaldybės iždo veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. lapkričio 20 d. duomenis
Savivaldybės iždo veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis


2016 m. IV ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
2016 m. IV ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos

2016 m. III ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2016 m. II ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

2016 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita 2016 m. kovo 31 d.


2015 m.  IV ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
2015 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės iždo finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

2015 m. II ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita
Skolinių įsipareigojimų 2015 m. birželio 30 d. ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. birželio 30 d. ataskaita


2014 m.  IV ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos

 
2014 m. III ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
 
2014 m. II ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
2014 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
2014 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
 
2013 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
 
2013 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. kovo 31 d. duomenis


2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m gruodžio 31 d. Savivaldybės iždo ataskaitos
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos 2012-12-31 (pajamos)
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos 2012-12-31 (išlaidos)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2012-12-31

2012 m. rugsėjo 30 d. Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2012-09-30 (pajamos)
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2012-09-30 (išlaidos)
Mokėtinų ir gautinų sumų araskaita 2012-09-30
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2012 m. birželio 30 d. Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita2012-06-30 (pajamos)
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2012-06-30 (išlaidos)
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2012-06-30
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2012 m. kovo 31 d. Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2012 kovo 31 d. (pajamos)
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2012 kovo 31 d. (išlaidos)
Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita 2012 kovo 31 d.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį


2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2011 m. IV ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2011 gruodžio 31 d. (pajamos)
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2011 gruodžio 31 d. (išlaidos)
Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita 2011 gruodžio 31 d.

2011 m. III ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2011 rugsėjo 30 d. (pajamos)
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2011 rugsėjo 30 d. (išlaidos)
Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita 2011 rugsėjo 30 d.

2011 m. rugsėjo 30 d. Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2011 m. birželio 30 d. Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2011 m. kovo 31 d. Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2011 m. II ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2011 liepos 1 d. (pajamos)
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2011 liepos 1 d. (išlaidos)
Debetinio ir kreditinio įsiskolinimo ataskaita 2011 liepos 1 d.

2011 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2011 kovo 31 d. (pajamos)
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2011 kovo 31 d. (išlaidos)

2011 m. sausio 1 d. Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2011 sausio 1 d. (pajamos)
Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaita 2011 sausio 1 d. (išlaidos)


2010 m. I ketvirčio Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. kovo 31 d. duomenis
Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis mokesčių ir išteklių fondų pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai
Tarpinių finansinių ataskaitų pagal 2010 m. kovo 31 d. būklę aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2010 m. II ketvirčių Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. birželio 30 d. duomenis
Tarpinių finansinių ataskaitų pagal 2010 m. birželio 30 d. būklę aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

2010 m. III ketvirčių Savivaldybės iždo finansinės ataskaitos
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Tarpinių finansinių ataskaitų pagal 2010 m. rugsėjo 30 d. būklę aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6