Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Apie mus

Geografiniai duomenys

Pasvalio  rajonas plyti šiaurės Lietuvoje.  Tai tipiškas respublikos šiaurinės dalies lygumų (Žiemgalos, Mūšos–Nemunėlio žemumos) rajonas-derlingų upių slėnių kraštas, stokojantis vietovaizdžių su skirtinga orografija, geologija bei hidrografija. Tai sąlygoja gana skurdžią gamtinių sąlygų (gamtinės įvairovės) gamą.  Tik pietrytinėje rajono dalyje, Žaliosios girios pakraščiais bei kai kurių upių slėniuose, aptinkama didesnė gyvosios gamtos kompleksų įvairovė. Kraštui būdingų lygumų atsiradimo priežastis yra net prieš 350 milijonų metų plytėjęs vandens baseinas – senovinės negilios marios, kurios, nuosėdoms kaupiantis, seklėjo. Dugne susidarė gipso klodai, juos uždengė kitokios nuosėdos, ir vanduo turėjo „pasitraukti”. Geografas Česlovas Kudaba teigė, kad marių vanduo prasigraužė šiauriniame marių krante ir ištekėjo Bauskės, Rygos įlankos kryptimi. Pasvalio rajonui būdingi karstiniai reiškiniai – smegduobės, dar vadinamos „gyvosiomis gamtos akimis“. Sniego ir lietaus vanduo per plyšius ir plyšelius skverbdamasis gilyn tirpdo ten slūgsančius gipso klodus. Ištirpusio gipso vietoje atsiranda tuštuma. Kai ji pasidaro tokio dydžio, kad viršuje likęs žemės sluoksnis nebeatlaiko savo svorio, prasideda griūtis – susiformuoja smegduobė. Daugybė karstinių įgriuvų išsibarsčiusių nuo Pasvalio Biržų link.

Vėliau paviršių lygino slinkdami ledynai. Maždaug 1 km storio ledo luitai sustodavo ir 200–300 metų „ilsėdavosi“ palikdami išgulėtas daubas. Tad ir žemiausia rajono vieta Latvijos pasienyje prie Mūšos yra vos 16 metrų virš jūros lygio. Aukščiausia vieta yra rajono vakaruose Žiemgalos ir Mūšos–Nemunėlio žemumas skiriančiame Linkuvos kalvagūbryje: ties Kriaušiškių kaimu Velniakalnis iškilęs iki 75,2 metrų. Be kalvagūbrio, kraštovaizdį keičia Mūšos ir jos intakų Mažupės, Tatulos, Lėvens, Pyvesos, Jiešmens slėniai. Ežerų rajone nėra, telkšo tik keletas nedidelių tvenkinėlių. Ledynmečiai atnešė didžiulius riedulius, iš kurių iki šiol išlikę Petraičių (Daujėnų seniūnijoje) ir Banionių (Pumpėnų seniūnijoje) akmenys. Ledynmečių palikimas yra ir žvyro, smėlio sluoksniai, molingos dirvos, kaip romantiškai sakoma, – ąžuolų ir kviečių žemė.

Tai vienas labiausiai urbanizuotų ir sukultūrintų rajonų Lietuvoje su išvystytu žemės ir miškų ūkiu. Natūralių gamtinių plotų Pasvalio rajone yra išlikę daug mažiau negu vidutiniškai respublikoje. Vietoj kadaise plytėjusių turtingų gyvūnų ir augalų rūšių pievų bei pelkių šiandien randame nusausintas, žemės ūkio naudmenomis paverstas lygumas.

Teritorija
Pasvalio rajonas užima 2 proc. Lietuvos teritorijos
Rajonas suskirstytas į 11 seniūnijų: Daujėnų, Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų.

Gyventojai
Rajone 2020 m. sausio 1 d. išankstiniais duomenimis gyveno 22 816  žmonės, arba 0,816 proc (Statistikos departamento duomenimis). Lietuvos gyventojų iš jų: miestuose (Pasvalyje, Joniškėlyje) – 7 404, kaimuose – 15 412. Dauguma  gyventojų įsikūrę kaimuose ir nedideliuose miesteliuose, vadinamuose bažnytkaimiuose.

 2011 m. Pasvalio rajono savivaldybės merui Gintautui Gegužinskui įteiktas „Auksinės krivūlės riterio“ ženklas už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. 

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas Pasvalio rajono savivaldybės merui Gintautui Gegužinskui įteikė „Auksinės krivūlės riterio“ ženklą

Pasvalio rajono savivaldybė pelnė šiuos Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės“ apdovanojimus: 
2021 m. – už pagalbos pažeidžiamoms grupėms plėtrą ir bendruomeniškumo stiprinimą (pasiūlius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai) 
2019 m. – už sėkmingai įgyvendintus vandentvarkos projektus (pasiūlius Žemės ūkio ministerijai)
2010 m. – už aktyvią pagalbą ir atsakingą požiūrį vykdant probaciją (pasiūlius Teisingumo ministerijai) 
2009 m. – už nuopelnus švietimo srityje (pasiūlius Švietimo ir mokslo ministerijai)
2006 m. – už bedarbių užimtumą (pasiūlius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai)

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6