Paieška
lt en

Krašto premijų laureatai

2023-12-21
PASVALIO KRAŠTO PREMIJOS LAUREATAI
Pasvalio krašto premijos skyrimo nuostatai
 
2023 m. 
Algimantui Stalilioniui – už Pasvalio krašto istorijos įamžinimą, visuomeninę ir savanorišką veiklą bei Pasvalio rajono gyventojų pilietiškumo ugdymą.
 
2022 m. 

Vaidotui Gikiui - už Pasvalio krašto kultūros puoselėjimą, iniciatyvą prikeliant naujam gyvenimui Raubonių vandens malūną-karšyklą-verpyklą, senojo vilnos amato tradicijų puoselėjimą, naujo, patrauklaus lankytino objekto sukūrimą Pasvalio rajone, darbą su jaunimu ir visa Raubonių kaimo bendruomene.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-202
 
2020 m.
Astai Simonaitei – už Pasvalio krašto kultūros puoselėjimą, gerąsias iniciatyvas miestui, rajonui, žmonių gerovei bei pasiekimus festivaliuose ir konkursuose.
 
2019 m.
Pasvalio kultūros centro Ustukių skyriaus vidutinio amžiaus šokių grupei „Šėltinis“ (vadovė Nida Sakalauskienė) – už Pasvalio krašto garsinimą, krašto tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimą, profesionalų ir kūrybingą darbą, aktyvią ilgametę koncertinę veiklą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T1-239
 
2018 m. 
Antanui Sudavičiui – už Pasvalio krašto garsinimą, ilgametį, nepriekaištingą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą bei neįkainojamą indėlį sprendžiant Pasvalio krašto žmonių sveikatinimo problemas. 
 
2017 m.
Pasvalio  krašto premija paskirta Pasvalio kultūros centro Vaškų skyriaus liaudiškos muzikos kapelai „VAŠKAI“ – už ilgametę kūrybinę kapelos veiklą, aktyvų dalyvavimą Vaškų miestelio ir seniūnijos kultūriniame gyvenime, už gebėjimą suburti bendruomenę bendriems tikslams, aktyvų dalyvavimą laisvalaikio organizavimo veikloje, Pasvalio vardo garsinimą, ilgametį dalyvavimą respublikinėse dainų šventėse, pilietinėse akcijose ir valstybinių švenčių renginiuose.
 
2016 m.
BOLESLOVAS TUSKĖNAS
Pasvalio krašto premija paskirta Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos dailės mokytojui Boleslovui Tuskėnui – už reikšmingus pasiekimus ugdant jaunąją kartą, puoselėjant kultūrą ir etnokultūrą, už gebėjimą suburti bendruomenę bendriems tikslams, aktyvų dalyvavimą laisvalaikio organizavimo veikloje, už Pasvalio vardo garsinimą, dalyvaujant kūrybinėse parodose, pilietinėse akcijose.

2015 m.
NIJOLĖ STEPULIENĖ
Pasvalio krašto premija paskirta Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus administratorei Nijolei Stepulienei – už aktyvų kultūrinių renginių organizavimą, krašto istorijos ir tradicijų puoselėjimą, ilgametį darbą su saviveiklos kolektyvais, Joniškėlio vardo garsinimą.

2014 m.
RIMVYDAS MITKUS
Pasvalio krašto premija paskirta profesionaliam vargonininkui, choro vadovui, pedagogui, muzikos kūrinių aranžuotojui Rimvydui Mitkui – už Pasvalio krašto kultūros kėlimą ir skleidimą, pastangas pagyvinti Pasvalio krašto kultūrinį gyvenimą, kultūros tradicijų plėtojimą bei Pasvalio vardo garsinimą
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T1-208
 
2013 m.

PASVALIO KULTŪROS CENTRO FOLKLORO ANSAMBLIS „RAGS“
Pasvalio krašto premija paskirta Pasvalio kultūros centro folkloro ansambliui „Rags“ – už Aukštaitijos regiono tradicinio folkloro puoselėjimą ir Pasvalio krašto garsinimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T1-241

 2012 m.

LINA IR ALBERTAS BARTAŠIAI
Pasvalio krašto premija paskirta už reikšmingus pasiekimus saugant kultūros paveldą, puoselėjant etnokultūrą, aktyvų dalyvavimą laisvalaikio organizavimo veikloje, senųjų papročių, tautinių šokių, dainų, instrumentinės muzikos, kulinarinio paveldo saugojimą ir propagavimą, tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą, nuoširdų darbą su vaikais ir jaunimu, Pasvalio krašto garsinimą įvairiuose festivaliuose ir konkursuose.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T1-242

 2011 m.

VITA STANKEVIČIENĖ
Pasvalio krašto premija paskirta už nacionalinio kultūrinio paveldo puoselėjimą, ekologinės gamybos propagavimą ir Pasvalio krašto vardo garsinimą.
2010 m.
MARIJA IR JONAS STEPONAVIČIAI
Pasvalio krašto premija paskirta už darbą, idėjas, kūrybingumą ir tradicijų puoselėjimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T1-262
 
2009 m.

ANTANAS STAPULIONIS (1930-01-02–2011-10-10)
Pasvalio krašto premija paskirta už ilgametę kraštotyrinę veiklą ir etnokultūros paveldo saugojimą bei puoselėjimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T1-247
 
2008 m.
REGINA GRUBINSKIENĖ
Pasvalio krašto premija paskirta už ilgametį indėlį į Pasvalio krašto kultūros ir istorijos išsaugojimą, reikšmingus darbus literatūros srityje, demokratinės kultūros, bendražmogiškųjų ir pilietinių vertybių puoselėjimą, Pasvalio krašto garsinimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimas Nr. T1-232
 
2007 m.
STASĖ ŠEŠTAKAUSKAITĖ (1942-01-01–2010-02-01)
Pasvalio krašto premija paskirta už Pasvalio vardo garsinimą, ilgametį indėlį į Pasvalio krašto kultūros puoselėjimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T1-201
 
PASVALIO KRAŠTO KULTŪROS PREMIJOS LAUREATAI
 

ALGIRDAS KIRKLYS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už indėlį į Pasvalio krašto kultūrą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T1-244
 
SIGITAS REPŠYS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už aktyvią kultūrinę veiklą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T1-244
 

PETRAS SIMONAITIS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už indėlį į Pasvalio krašto kultūrą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T1-244
 
LAIMUTĖ VAITKEVIČIENĖ
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už reikšmingų publicistikos tekstų pateikimą, straipsnių Pasvalio ir šalies spaudiniuose skelbimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T1-244
 
 
ARŪNAS GRUŠAS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametę kūrybinę ir kultūrinę veiklą Pasvalio rajone, Lietuvoje ir už jos ribų.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-310
 

VITALIJA KAZILIONYTĖ
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametį indėlį į Pasvalio krašto istorijos, kultūros išsaugojimą, Pasvalio vardo garsinimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-310
 
PASVALIO KULTŪROS CENTRO KAPELA „SVALIA“
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametę koncertinę veiklą ir Pasvalio garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-310
 

GENOVAITĖ JUSAITIENĖ
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametį indėlį į Pasvalio krašto visuomeninį kultūrinį gyvenimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-324
 
AURELIJA KUTKAUSKIENĖ (nuotraukoje pirma iš kairės)
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametį kultūrinio darbo indėlį į Pasvalio krašto kultūrą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-324
 
ALDONA RAPKEVIČIENĖ (nuotraukoje pirma iš dešinės)
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už papročių, dainų, šokių, instrumentinės muzikos, tautosakos išsaugojimą ir pateikimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-324
 

NIDA SAKALAUSKIENĖ
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už tautinio šokio tradicijų puoselėjimą ir propagavimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-324
 

ALGIMANTAS KAMINSKAS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už reikšmingų krašto kultūros faktų išaiškinimą ir aprašymą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. 289
 
ZENONAS NISTELIS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už  kultūros vertybių gelbėjimą, kultūros palikimo saugojimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. 289
 
PASVALIO KULTŪROS NAMŲ CHORAS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametį indėlį  į Pasvalio krašto kultūrą, Pasvalio vardo garsinimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. 289
 
NIJOLĖ KLIMAVIČIENĖ
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametę ir aktyvią veiklą muzikiniame visuomenės gyvenime, už jaunimo chorinio dainavimo įgūdžių formavimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 101

ANTANAS MAŽYLIS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametį kraštotyrinio ir istorinio darbo indėlį į Pasvalio krašto kultūrą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 101
 
PASVALIO KRAŠTO MUZIEJAUS TEATRO KOLEKTYVAS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už reikšmingiausią metų pasiekimą – spektaklį „Pakylėjimas“, kuris Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pripažintas geriausiu 2000 metų mėgėjų teatru  ir apdovanotas Aukso Paukšte.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. 96
 
ALBINAS KAZLAUSKAS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametį indėlį į Pasvalio krašto istorijos, kultūros išsaugojimą ir Pasvalio vardo garsinimą.
 
MYKOLAS KARČIAUSKAS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametį indėlį į Pasvalio krašto kultūrą ir Pasvalio vardo garsinimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. 96
 
DALĖ NORVYDIENĖ
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametį vaikų meninių gebėjimų ugdymą choreografijos srityje.
 
JUOZAS VELŽYS
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametį kraštotyros darbo indėlį į Pasvalio krašto kultūros paveldą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 15 d. sprendimas Nr. 74
 
ANTANAS STAPULIONIS (1930-01-02–2011-10-10)
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už ilgametį kraštotyros darbo indėlį į Pasvalio krašto kultūros paveldą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 15 d. sprendimas Nr. 74
 
LUIZA AMBARCUMIAN
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už Pasvalio krašto muzikinio gyvenimo propagavimą.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2000 m. lapkričio 15 d. sprendimas Nr. 74
 

NERUTĖ ČIUKŠIENĖ
Pasvalio krašto kultūros premija paskirta už jaunųjų menininkų ugdymą, aktyvią kūrybinę veiklą, Pasvalio vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. 79