Paieška
lt en

Herbas, vėliava

PASVALIO MIESTO HERBAS

 

Herbo aprašymas. Raudoname lauke juoda jaučio galva su auksine grandine šnervėse ir tokios pat spalvos apynių virkščia, apsivyniojusia apie jaučio ragus.


Istoriniai duomenys. Pasvalys – viena iš seniausių Lietuvos gyvenviečių, istorijos šaltiniuose minima nuo XIII a. pabaigos. 1497–1498 m. Pasvalyje buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, įkurtas miestelis, XVI a. ir vėlesniais laikais gavęs nemažai iš Lietuvos valdovų prekybinių privilegijų. 1557 m. miestelį išgarsino Lietuvos ir Livonijos sutartis, gavusi Pasvalio sutarties vardą. Nuo 1580 m. iki XIX a. vidurio Pasvalys priklausė bažnyčiai. Jis 1924 m. tapo valsčiaus, 1947 m. – apskrities, 1950 m. – rajono centras. Nepaisant Pasvalio reikšmės ir garsios istorijos, Magdeburgo miesto teisių neturėjo. Iki 1970 m. neturėjo ir savo herbo.


Medžiaga Pasvalio miesto herbui buvo pradėta rinkti 1967 m. Tuo tikslu buvo prašyta duomenų iš Istorijos instituto, Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos bei kitų kultūros įstaigų. Pirmąjį projektą, kuriame purpuriniame lauke buvo pavaizduotos dvi viena į kitą žiūrinčios auksinės žirgų galvos ir po jomis auksinis dobilo lapas, parengė rajono architektas Juozas Jasaitis. Šis projektas dėl nežinomų priežasčių liko neįgyvendintas.

 

Nuo 1969 m. herbą kūrė dailininkas Petras Repšys. Iš Komisijos posėdžių protokolų aiškėja, kad buvo norima kelių laukų skyde pavaizduoti pjautuvą, apynius laikančią ranką, jautį ir kitus žemdirbystės simbolius. 1969 m. spalio 30 d. Komisija galutinai nutarė Pasvalio herbe pavaizduoti jaučio galvą ir apynius. Jaučio galva turėjo simbolizuoti Pasvalį kaip svarbų žemdirbystės centrą, ir, kaip tada buvo manoma, miestelio įkūrėją Albertą Taborą (jo herbe iš tikrųjų vaizduojama ne jaučio, bet asilo galva). O apyniai turėjo rodyti senas šio krašto aludarystės tradicijas.

 

Dailininko P. Repšio sukurtą herbo etaloną Respublikinė heraldikos komisija aprobavo 1970 m. birželio 13 d. (Lietuvos heraldikos komisijos archyvas, 1969–1970 m. Komisijos posėdžių protokolai; Pasvalio herbo byla; 1970 m. herbo etalonai). Atsižvelgiant į naujus heraldikos reikalavimus, dail. P. Repšys pataisė prieš 27 metus sukurtą miesto herbą. Jame buvo palikti tie patys simboliai, jų kompozicija, tik pakeista skydo forma ir, kad geriau heraldiškai derintųsi su apyniais, jaučio balta grandinė buvo nuspalvinta auksu.

 

Pataisytą Pasvalio herbo etaloną Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 1997 m. kovo 13 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 170), o Lietuvos Respublikos Prezidentas 1997 m. kovo 17 d. dekretu Nr. 1238 "Dėl Pasvalio miesto herbo patvirtinimo" jį patvirtino. 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VĖLIAVA

 

Vėliavos spalvos: 

  1. Raudona (heraldinis pavadinimas: Gules; RAL: 3020; CMYK: 0 100 100 10; PANTONE®: 186);
  2. Juoda (heraldinis pavadinimas: Sable; RAL: 9005; CMYK: 5 5 5 100; PANTONE®: 419);
  3. Auksinė (heraldinis pavadinimas: Or; RAL: -; CMYK: 0 20 60 20; PANTONE®: -)
    arba
    Geltona (heraldinis pavadinimas: Or; RAL: 1036; CMYK: 0 10 100 0; PANTONE®: 871);
  4. Balta (heraldinis pavadinimas: Argent; RAL: 9022; CMYK: 0 0 0 0; PANTONE®: 877).

 

1. Lauko vėliava – vėliava, skirta kelti lauke.

Lauko vėliavos pločio ir ilgio santykis turi būti 3:5. Savivaldybės lauko vėliava - raudonas audeklas. Audeklo centre, abiejose pusėse - Savivaldybės herbas. Herbo spalvos: raudona, juoda, auksinė (gali būti ir geltona), balta.


PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LAUKO VĖLIAVA


 

2. Reprezentacinė vėliava – vėliava, skirta naudoti mero būstinėje ir iškilmių metu.

Reprezentacinės vėliavos pločio ir ilgio santykis turi būti 5:6. Savivaldybės reprezentacinė vėliava - raudonas audeklas. Audeklo centre, abiejose pusėse - Savivaldybės herbas. Herbo spalvos: raudona, juoda, auksinė, balta. Savivaldybės vėliavos apvadas - auksinės spalvos. Savivaldybės reprezentacinės vėliavos kotas - medinis, ąžuolo spalvos. Kotas papuoštas viršūne - sidabro spalvos smaigaliu.


PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS REPREZENTACINĖ VĖLIAVA


 

Savivaldybės vėliava gali būti gaminama ir kitų matmenų.

 

REIKALAVIMAI SAVIVALDYBĖS VĖLIAVOS NAUDOJIMUI

Savivaldybės vėliava ir jos atvaizdas visada turi atitikti Savivaldybės vėliavos spalvų etaloninį atvaizdą.

Savivaldybės vėliava gali būti naudojama:

1. Savivaldybės oficialių renginių ir ceremonijų metu;

2. rinkimų apylinkių balsavimo patalpose, vykstant Savivaldybės tarybos narių rinkimams;

3. Savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Savivaldybės institucijų vadovų ar jų pavaduotojų darbo kabinetuose, kitose patalpose, skirtose oficialioms ceremonijoms ar renginiams;

4. oficialių Savivaldybės delegacijų atstovavimo metu ne Savivaldybės teritorijoje.

Fiziniai ir juridiniai asmenys savo nuožiūra gali naudoti (kelti, pastatyti) Savivaldybės vėliavą laikydamiesi teisės aktuose nustatytų vėliavų naudojimo principų, Pasvalio rajono savivaldybės atributikos naudojimo nuostatų ir tik tokiu būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba vėliavai.

Iškeliamos Savivaldybės vėliavos turi būti tvarkingos ir nenublukusios.

Parengta vadovaujantis Lietuvos heraldikos komisijos 2022 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 3D-18 "Dėl Herbų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir herbinių ženklų kūrimo taisyklių patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2022-06-18) ir Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T1-176 "Dėl Pasvalio rajono savivaldybės atributikos naudojimo nuostatų patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2012-09-01)