Paieška
lt en

Garbės piliečiai

2023-12-21
PASVALIO KRAŠTO GARBĖS PILIEČIAI
 
Pasvalio krašto Garbės piliečio regalijos
(K. Uždavinienės nuotrauka) 
 
 
 
2023 m.
Prof. Algis Mickūnas
Filosofui, tarptautiniu mastu pripažintam mokslininkui, Ohajo (JAV) valstybinio universiteto profesoriui emeritui Algiui Mickūnui – už gimtojo krašto garsinimą pasaulyje, tarptautiniu mastu pripažintą mokslinę veiklą, rūpestį gimtine, jaunosios kartos ugdymą.
 
2022m. 

Antanas Šimkūnas
Žurnalistui, publicistui, kraštotyrininkui, knygų autoriui, Pasvalio kraštiečių bendrijos nariui Antanui Šimkūnui – už reikšmingus leidinius Lietuvai ir Pasvaliui, Pasvalio krašto garsinimą ir dalyvavimą Pasvalio rajono kultūros gyvenime, už nuopelnus ugdant kultūrą bei išsaugant istorinę atmintį.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-228
 


Antanas Elizeušas Račis (1936-2021 m.)
Filologui, žymiam enciklopedininkui, vertėjui Antanui Elizeušui Račiui (po mirties) – už ypatingus viso gyvenimo nuopelnus Lietuvai, švietimui ir kultūrai, Pasvalio kraštui ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-228
 
2021 m.
 
Rimantas Mykolas Kanapėnas
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas profesoriui, habilituotam technologijų mokslų daktarui Rimantui Mykolui Kanapėnui – už nuoširdų ir nuoseklų rūpinimąsi Pasvalio kraštu, nuolatinę paramą, išskirtinį indėlį į etnokultūros puoselėjimą, išnykusių kaimų atminimo įamžinimą, iškilių Pasvalio krašto žmonių garsinimą.
 
Kazys Saja
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas kraštiečiui rašytojui, Kovo 11-osios akto signatarui Kaziui Sajai – už pilietiškumą, aktyvią veiklą ir viso gyvenimo kūrybinius nuopelnus garsinant Lietuvą ir Pasvalio kraštą.
 
2018 m.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Matulas
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas Lietuvos Respublikos Seimo nariui Antanui Matului už nuoseklų rūpinimąsi, pastangas bei darbą Pasvalio kraštui, jo įvaizdžio gerinimą, išskirtinį indėlį į Pasvalio rajono švietimo, kultūros, sporto ir socialinio vystymo sritis.
 
2016 m.
MARIT KOLLOEN (Norvegijos Karalystės pilietė) 
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas Marit Kolloen už nuopelnus plėtojant Pasvalio rajono ir Norvegijos Karalystės Drangedalo komunos bendradarbiavimą ir paramą Pasvalio krašto žmonėms.
 
2015 m.
Dr. PRANAS KIZNIS
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas dr. Pranui Kizniui už kultūrinę, patriotinę, mecenatinę veiklą Pasvalio krašto labui, inovatyvaus ir pažangaus verslo vystymą.
LAIMONAS DAUGIS
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas treneriui Laimonui Daugiui už ypatingus sportinius nuopelnus ugdant Pasvalio krašto jaunuomenę ir didelio meistriškumo rankininkus, Pasvalio krašto garsinimą.
 
2013 m.
Poetas, vertėjas VLADAS BRAZIŪNAS
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas poetui, vertėjui Vladui Braziūnui už ilgametį indėlį į Pasvalio krašto istorijos, kultūros ir tarmės puoselėjimą, Pasvalio vardo garsinimą.
 
2011 m.

Doc. ANTANAS APYNIS
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus puoselėjant Pasvalio krašto mokinių matematinius gebėjimus ir išskirtinį indėlį plėtojant Pasvalio rajono mokyklų ryšius su Vilniaus universitetu 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T1-142

2009 m.

Kun. ALBINAS PIPIRAS (1925–2022)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už aktyvią visuomeninę veiklą, krikščioniškų vertybių puoselėjimą Pasvalio krašte, nuoširdų bendravimą su Pušaloto krašto bendruomene
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-226


Rašytojas JONAS MIKELINSKAS (1922–2015)

Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už ilgametę literatūrinę veiklą, gimtojo krašto vaizdavimą ir garsinimą grožiniuose kūriniuose ir publicistikoje
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-226


Vysk. JONAS KAUNECKAS
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus Lietuvos valstybei ir bažnyčiai, meilę ir dėmesį gimtajam kraštui
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T1-112

2008 m.

Kun. VYTAUTAS BUTKUS (1934–2016)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už naujų maldos namų Grūžiuose pastatymą ir visuomeninę veiklą
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T1-112


VERONIKA VAIČEKONIENĖ (19202010)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už krikščioniškų vertybių puoselėjimą ir liudijimą, gausią ir prasmingą paramą Pasvalio parapijos bendruomenei
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T1-78
 
2006 m.

GENOVAITĖ JUSAITIENĖ (1929–2021)

Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už pasiaukojantį ir kūrybingą triūsą sveikatos apsaugos ir kultūros veiklos srityse
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. T1-180
 
2005 m.

Dr. JUOZAS KAZICKAS (1918–2014)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už paramą Pasvalio krašto jaunimo ugdymui
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T1-271


BRONIUS GRIGELIONIS (1935-2014)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už Pasvalio krašto garsinimą, kultūros puoselėjimą, istorinės atminties saugojimą, švietimo humanizavimą
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T1-271

2004 m.

LIS JORGENSEN (Danijos karalystės pilietė)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus plėtojant Pasvalio rajono ir Gundso komunos bendradarbiavimą, paramą Pasvalio krašto žmonėms
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-138


INGER BEKKEVIK (Norvegijos karalystės pilietė)
Pasvalio krašto Garbės pilietės vardas suteiktas už paramą Pasvalio žmonėms
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. T1-137
 
2002 m.

JONAS JOHANSSON (Švedijos Karalystės pilietis)
Giotenės komunos tarybos pirmininkas
Pasvalio krašto garbės piliečio vardas suteiktas už didelį indėlį stiprinant Giotenės (Švedija) ir Pasvalio rajono savivaldybės ryšius
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 10 d. sprendimas Nr. 62
 
2001 m.

WENCHE BJORKENG (Norvegijos Karalystės pilietė)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už svarų indėlį Pasvalio rajono humanitarinėje, kultūrinėje ir švietėjiškoje veikloje
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. balandžio 20 d. sprendimas Nr. 27


LIUCIJA JATKAUSKIENĖ (19232002)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už ilgametį ir nepriekaištingą darbą gydant Pasvalio rajono žmones ir aktyvią visuomeninę veiklą
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. 11
 
1998 m.

BENEDIKTAS MYKOLAS URBONAS (1925–2002)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už aktyvią pastoracinę ir visuomeninę veiklą
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1998 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. 74
 
1997 m.

OLAVE VEFALD (Norvegijos Karalystės pilietis)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus Pasvalio rajonui ir jo žmonėms
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1997 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. 48


JUOZAS VELŽYS (1920–2013)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus puoselėjant Pasvalio krašto istorines vertybes ir ilgametį pedagoginį darbą
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1997 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. 49
 
1996 m.

HENNING ODEGAARDEN (Norvegijos Karalystės pilietis) (1948–2018)
Pasvalio krašto Garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus Pasvalio rajonui ir jo žmonėms
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1996 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. 149


STASYS ANTANAS BAČKIS (1906–1999)
Pasvalio krašto piliečio vardas suteiktas 90-mečio proga
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 1996 m. sausio 17 d. sprendimas Nr. 97


PASVALIO MIESTO GARBĖS PILIEČIAI


EBBE SUNDSTRON (Švedijos Karalystės pilietis, pastorius)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už nuoširdų ir pasiaukojamą darbą teikiant labdaringą pagalbą Pasvalio rajono centrinei ligoninei ir miesto bei rajono žmonėms
Pasvalio miesto tarybos 1995 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. 179


ULRICA FRANSSON (Švedijos Karalystės pilietė)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už nuoširdų ir pasiaukojamą darbą teikiant labdaringą pagalbą Pasvalio rajono centrinei ligoninei ir miesto bei rajono žmonėms
Pasvalio miesto tarybos 1995 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. 179


DŽONAS GREIBL (Švedijos Karalystės pilietis, pastorius)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už pasiaukojimą teikiant labdaringą pagalbą Pasvalio rajono centrinei ligoninei ir miesto bei rajono žmonėms
Pasvalio miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. 172


AINA LJUNGBERG (Švedijos Karalystės pilietė)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už pasiaukojimą teikiant labdaringą pagalbą Pasvalio rajono centrinei ligoninei ir miesto bei rajono žmonėms
Pasvalio miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. 172


SVEN PETTERSSON (Švedijos Karalystės pilietis)
Giotenės–Pasvalio draugijos pirmininkas
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už kilnų ir pasiaukojamą darbą teikiant įvairiapusę labdaringą pagalbą Pasvalio miesto ir rajono žmonėms
Pasvalio miesto tarybos 1992 m. gruodžio 9 d. sprendimas Nr. 110


NILS TOMMY LEFSAKER  (Norvegijos Karalystės pilietis)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už pasiaukojimą, teikiant įvairiapusę labdaringą paramą miesto ir rajono gyventojams
Pasvalio miesto tarybos 1992 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 104a


BERNHARD BERG JENSEN (1918–2005) (Norvegijos Karalystės pilietis)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už pasiaukojimą, teikiant įvairiapusę labdaringą paramą miesto ir rajono gyventojams
Pasvalio miesto tarybos 1992 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 104a


BRONIUS BAGDONAVIČIUS (19192005)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už pasiaukojamą ilgametį pedagoginį darbą
Pasvalio miesto tarybos 1992 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 104a


STANISLOVAS VAIČEKONIS (1912-2014)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už pasiaukojamą ilgametį pedagoginį darbą
Pasvalio miesto tarybos 1992 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 104a


ELENA KUPRYTĖ (19082003)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už pasiaukojamą ilgametį pedagoginį darbą
Pasvalio miesto tarybos 1992 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. 104a


JUOZAS KIAUŠAS (19031993)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už ilgametį ir nepriekaištingą darbą gydant miesto ir rajono žmones
Pasvalio miesto tarybos 1991 m. gegužės 21 d. sprendimas


BERNARDAS BRAZDŽIONIS (1907–2002)
Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas suteiktas už nuopelnus gimtajam kraštui, dvasinio atgimimo ir tautinės kultūros žadinimą
Pasvalio miesto tarybos 1991 m. gegužės 16 d. sprendimas