Paieška
lt en

Žemės ūkis

2022-06-15

 

Paslaugos aprašymas Prašymo formos El. paslauga Veiksmų schemos
PAS3142 Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas


VIISP
PAS3146 Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas
VIISP
PAS3148 Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas 
VIISP
PAS3155 Pažymos apie traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis išdavimas  
PAS3156 Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas VIC
PAS35339 Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas

VIC

PAS2542 Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas VIISP
PAS2545 Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas
VIISP
VIC

PAS3338 Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę,  partnerio išregistravimas ar išregistravimas   VIISP
VIC

PAS2551 Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas   VIISP
PAS2965 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas VIISP