Paieška
lt en

Žemės ūkis

2022-09-09

 

Paslaugos aprašymas Prašymo formos El. paslauga Veiksmų schemos
PASA00009 Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas


VIISP
PAS3146 Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas
VIISP
PAS3148 Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas 
VIISP
PAS3155 Pažymos apie traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis išdavimas  
PASA00013 Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas VIC
PASA00015 Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas

VIC

PASA00017 Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas VIISP
PASA00011 Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas
VIISP
VIC

PASA00010 Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę,  partnerio išregistravimas ar išregistravimas   VIISP
VIC

PASA00019 Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas   VIISP
PASA00016 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas VIISP