Paieška
lt en

Žemės ūkis

2024-02-22

 

Paslaugos aprašymas Prašymo formos El. paslauga Veiksmų schemos
PASA00009 Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas


VIISP
PASA00013 Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas ŽŪDC
PASA00015 Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas

ŽŪDC

PASA00017 Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas VIISP
PASA00011 Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas
VIISP
ŽŪDC

PASA00010 Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę,  partnerio išregistravimas ar išregistravimas   VIISP
ŽŪDC

PASA00019 Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas VIISP
PASA00016 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas VIISP
Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas (SUVA)   Geoportal  
Sutikimų statyti  valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimas (SULA) Geoportal  
Sutikimų statyti / rekonstruoti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas (SURA) Geoportal  
Sutikimų naudotis valstybine žeme statybų metu išdavimas (SUVA-S) Geoportal  
Sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas (SUVA-N) Geoportal  
Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos ŽPDRIS  
Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo (pakeitimo, nutraukimo) ŽPDRIS  
Dėl valstybinės žemės sklypo panaudos   ŽPDRIS  
Dėl sutikimo pastatų perleidimui išdavimo