Paieška
lt en

Seniūnijų teikiamos paslaugos

2024-02-22
Paslaugos aprašymas Prašymo formos

El. paslauga

Veiksmų schemos
PASA00036 Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

VIISP

PASA00037 Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas VIISP

PASA00038 Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą  

 

PASA00039 Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas VIISP

PASA00040 Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas VIISP

PASA00035 Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenims, išdavimas   VIISP

PASA00042 Leidimo laidoti išdavimas VIISP

PASA00022 Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas VIISP

PASA00021 Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo  vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas  
VIISP

PASA00008 Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo  sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas VIISP

PASA00056 Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas VIISP

 

PASA00070 Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas
VIISP

PASA00067 Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
VIISP

PASA00069 Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas VIISP

PASA00014 Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas VIISP

PASA00058 Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas  

PASA00043 Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas  

PASA00041 Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas  

PASA00018 Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas