Paieška
lt en

Herbas

PASVALIO MIESTO HERBAS

 

Herbo aprašymas. Raudoname lauke juoda jaučio galva su auksine grandine šnervėse ir tokios pat spalvos apynių virkščia, apsivyniojusia apie jaučio ragus.


Istoriniai duomenys. Pasvalys – viena iš seniausių Lietuvos gyvenviečių, istorijos šaltiniuose minima nuo XIII a. pabaigos. 1497–1498 m. Pasvalyje buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, įkurtas miestelis, XVI a. ir vėlesniais laikais gavęs nemažai iš Lietuvos valdovų prekybinių privilegijų. 1557 m. miestelį išgarsino Lietuvos ir Livonijos sutartis, gavusi Pasvalio sutarties vardą. Nuo 1580 m. iki XIX a. vidurio Pasvalys priklausė bažnyčiai. Jis 1924 m. tapo valsčiaus, 1947 m. – apskrities, 1950 m. – rajono centras. Nepaisant Pasvalio reikšmės ir garsios istorijos, Magdeburgo miesto teisių neturėjo. Iki 1970 m. neturėjo ir savo herbo.


Medžiaga Pasvalio miesto herbui buvo pradėta rinkti 1967 m. Tuo tikslu buvo prašyta duomenų iš Istorijos instituto, Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos bei kitų kultūros įstaigų. Pirmąjį projektą, kuriame purpuriniame lauke buvo pavaizduotos dvi viena į kitą žiūrinčios auksinės žirgų galvos ir po jomis auksinis dobilo lapas, parengė rajono architektas Juozas Jasaitis. Šis projektas dėl nežinomų priežasčių liko neįgyvendintas.

 

Nuo 1969 m. herbą kūrė dailininkas Petras Repšys. Iš Komisijos posėdžių protokolų aiškėja, kad buvo norima kelių laukų skyde pavaizduoti pjautuvą, apynius laikančią ranką, jautį ir kitus žemdirbystės simbolius. 1969 m. spalio 30 d. Komisija galutinai nutarė Pasvalio herbe pavaizduoti jaučio galvą ir apynius. Jaučio galva turėjo simbolizuoti Pasvalį kaip svarbų žemdirbystės centrą, ir, kaip tada buvo manoma, miestelio įkūrėją Albertą Taborą (jo herbe iš tikrųjų vaizduojama ne jaučio, bet asilo galva). O apyniai turėjo rodyti senas šio krašto aludarystės tradicijas.

 

Dailininko P. Repšio sukurtą herbo etaloną Respublikinė heraldikos komisija aprobavo 1970 m. birželio 13 d. (Lietuvos heraldikos komisijos archyvas, 1969–1970 m. Komisijos posėdžių protokolai; Pasvalio herbo byla; 1970 m. herbo etalonai). Atsižvelgiant į naujus heraldikos reikalavimus, dail. P. Repšys pataisė prieš 27 metus sukurtą miesto herbą. Jame buvo palikti tie patys simboliai, jų kompozicija, tik pakeista skydo forma ir, kad geriau heraldiškai derintųsi su apyniais, jaučio balta grandinė buvo nuspalvinta auksu.

 

Pataisytą Pasvalio herbo etaloną Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 1997 m. kovo 13 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 170).