Paieška
lt en

Antikorupcijos komisija

2024-04-12

Antikorupcijos komisija


Antikorupcijos komisijos veiklos dokumentai

   
2024 m. darbo planas  
2023 m. darbo planas 2023 metų ataskaita
2022 m. darbo planas 2022 metų ataskaita
2021 m. darbo planas 2021 metų ataskaita
2020 m. darbo planas 2020 metų ataskaita

 Antikorupcijos komisijos posėdžiai

Posėdžio data, laikas

Posėdžio darbotvarkė

Tiesioginės transliacijos įrašas

Protokolas arba informacinė pažyma

2024-04-10

16.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Antikorupcijos komisijos 2023 m. veiklos ataskaitos;
2. Dėl Korupcijos prevencijos programos 2023 m. ataskaitos.

 

Nuoroda į įrašą

AKP-2

2024-01-25

16.00 val.

Darbotvarkė:

  1. Administracijos direktoriaus  informacija apie Antikorupcijos komisijos rekomendacijos, dėl žemės sklypo (Pasvalio Vienkiemių k., Pasvalio apyl. sen. Pasvalio r. sav.) laikino naudojimo, vykdymo.
  2. Dėl administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 11 d. įsakymo „Dėl lėšų skyrimo tradicinei religinei bendruomenei“ atitikimo  LIetuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymui.
  3.  Dėl Antikorupcijos komisijos 2024 metų darbo plano tvirtinimo.
  4. Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą

AKP-1

2023-10-18

11.20 val.

Darbotvarkė:

  1. Dėl atsakymo į paklausimą.
  2. Kiti klausimai.
Transliacija nevyko AKP-3

2023-09-16

16 val.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Antikorupcijos komisijos  2023 metų darbo plano patvirtinimo.
  2. Paklausimas
  3. Kiti einamieji klausimai.
Nuoroda į įrašą AKP-2

 

2023 m.
 
2023-02-09

Antikorupcijos komisijos posėdyje pritarta Antikorupcijos komisijos  veiklos  ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos priemonių vykdymo 2022 m. ataskaitoms

2022 m.

 

2022-12-07

Antikorupcijos komisijos posėdyje:

1. Atliekant Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos įgyvendinimo kontrolę diskutuota apie priemones kurios įgyvendinamos 2022 metais. Aptarti Savivaldybės administracijos darbuotojų korupcijos toleravimo indekso  apklausos rezultatai.

2. Kalbėta apie Savivaldybės institucijų priimtus teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją Savivaldybės įstaigose, įmonėse.

3. Prisidedant prie visuomenės antikorupcinio švietimo Tarptautinę antikorupcijos dieną pakviesti viešojo sektoriaus darbuotojus testo pagalba įsivertinti savo žinias.

2022-02-25

Antikorupcijos komisijos posėdyje pritarta Antikorupcijos komisijos  veiklos  ir Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos priemonių vykdymo 2021 m. ataskaitoms. Patvirtintas Antikorupcijos komisijos 2022 m. darbo planas.

2021 m.   
2021-11-12 Antikorupcijos komisijos posėdyje diskutuota apie Savivaldybės administracijos vykdomas priemones darbuotojų   nepriekaištingos reputacijos klausimais ir  viešųjų ir privačių interesų derinimo užtikrinimą.  

Diskusijos metu atkreiptas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracija, ne tik priimdama į darbą, bet ir vėliau turi kontroliuoti situaciją, kad asmenimis, dirbančiais Savivaldybės įstaigose, būtų galima pasitikėti. 

2021-02-25

Antikorupcijos komisijos posėdyje:
1. Pritarta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-66 „Dėl antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

2. Pritarta Antikorupcijos komisijos veiklos 2020 m. ataskaitai.

3. Aptarta Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos priemonių vykdymo 2020 m. ataskaita.

4. Patvirtintas  Antikorupcijos komisijos 2021 m. darbo planas.

2020 m.   
2020-03-13

Antikorupcijos komisijos posėdyje svarstyti klausimai:
1. Dėl informacijos apie Antikorupcijos komisijos veiklą 2019 m.

2. Dėl Antikorupcijos komisijos 2020 m. darbo plano.

3. Dėl korupcijos prevencijos 2015–2019 metų programos priemonių plano vykdymo 2019 m.

2020-01-30 Diskutuota dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2024 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projekto. Nutarta Savivaldybės tarybos sprendimo projektą teikti Savivaldybės tarybai svarstymui.