Paieška
lt en

Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti

Jei savivaldybėje ar jos įstaigose susidūrėte su korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prašome pranešti:

  • pranešti anonimiškai Pasvalio rajono savivaldybės administracijos (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys) pirmojo aukšto fojė  paliekant pranešimą dėžutėje.
  •  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui) Neringai Barauskienei, tel. +370 642 10 434 (darbo valandomis), neringa.barauskiene@pasvalys.lt
  •  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai
  •   Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nariams
  •   Pasvalio rajono savivaldybės vadovams

Pranešime trumpai ir aiškiai išdėstykite skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, įvykio aplinkybes, nurodykite laiką, vietą, žinomus su aprašoma situacija susijusius asmenis, jų pareigas, žinomus liudytojus, galinčius patvirtinti aplinkybes. Kartu su pranešimu galite pateikti turimus įrodymus, dokumentus, paaiškinimus ar kitą, Jūsų nuomone, tyrimui reikšmingą informaciją.

Informacijos anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas. Pareiškėjams pageidaujant ir pateikiant kontaktinius duomenis, jie informuojami apie patikrinimo rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.