Paieška
lt en

Informacijos apie asmenį surinkimas

2024-02-15

Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų bei Pasvalio rajono savivaldybės valdomų įmonių pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašas

Pasvalio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų bei Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašas

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pareigybių, į kurias, prieš skiriant asmenį, teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas, sąrašas

 Duomenys apie informacijos apie asmenis surinkimą

Eil. Nr.

Pareigų, apie į kurias pretenduojantį asmens informacija buvo surinkta, pavadinimas

Informacijos surinkimo data

2024 m.
1. Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius 2024-01-08
2. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktorius 2024-01-16
2023 m.
1.  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo) 2023-02-22
2. Pasvalio kultūros centro direktorius 2023-04-14
3.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorius

2023-04-14
4. Pasvalio krašto muziejaus direktorius 2023-04-14
5.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius

2023-04-19
6. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ direktorius 2023-05-03
7. Viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės vyriausiasis gydytojas 2023-06-28
8. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2023-07-28
9. Pasvalio rajono savivaldybės kontrolierius 2023-09-20
10. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas 2023-12-20
2022 m.
1. Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorius 2022-05-09
2. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaškų seniūnijos seniūno pavaduotojas 2022-05-18
3. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ direktorius 2022-08-02
4. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ direktorius 2022-09-26
5. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ direktorius 2022-10-17
6. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) 2022-10-18
2021 m.
1. Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorius 2021-02-17
2. Pasvalio Svalios progimnazijos direktorius 2021-02-17
3. Pasvalio sporto mokyklos direktorius 2021-02-18
4.  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Daujėnų seniūnijos seniūnas 2021-05-05
5.  Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius  2021-06-18
6.  Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktorius  2021-06-18
7.  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Saločių seniūnijos seniūnas 2021-06-21
8. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pumpėnų seniūnijos seniūnas 2021-07-27
9. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Saločių seniūnijos seniūno pavaduotojas 2021-08-26
10. Pasvalio sporto mokyklos direktorius 2021-08-30
11. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas 2021-09-14
12. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Daujėnų seniūnijos seniūnas 2021-10-07
13. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnijos seniūnas 2021-11-11
14. Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorius 2021-11-19
15. Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų direktorius 2021-11-19
2020 m.
1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Namišių seniūnijos seniūno pavaduotojas (pakaitinis valstybės tarnautojas) 2020-01-17
2. Viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vadovas 2020-02-04
3. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ direktorius 2020-02-20
4. Uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ direktorius 2020-02-20
5. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Saločių seniūnijos seniūnas 2020-04-03
6. Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktorius 2020-08-03
7.  Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorius 2020-08-13
  2019 m.  
1.  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius   2019-04-17
2.  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2019-04-17
3.  Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorius 2019-04-23
4.  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pušaloto seniūnijos seniūno pavaduotojas 2019-06-10
5.  Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vedėjas 2019-07-03
6. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Joniškėlio apylinkių seniūnijos seniūnas 2019-10-28
7. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Krinčino seniūnijos seniūnas 2019-11-07
8. Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorius 2019-11-14
9. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Daujėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas 2019-11-28

 Pastaba. Informacija atnaujinama nuolat, surinkus informaciją.