Paieška
lt en

Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymas

2023-02-02

TRIUKŠMAS BUS KONTROLIUOJAMAS

Nuo 2017 m. pradžios  įsigaliojo  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 patvirtintas triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas, kuriame nustatyta triukšmo, kylančio statybų ar remonto metu, kontrolės bei informacijos savivaldybėms pateikimo tvarka.  Nepateikus nustatytos informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti. Apraše savivaldybių administratoriai įpareigojami paskirti triukšmo šaltinių kontrolierius, kurie turi tikrinti, kaip triukšmo šaltinių valdytojai, kurie nėra ūkio subjektai (daugiabučių, vienbučių ir pan. būstų savininkai), laikosi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo, jau minėto Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo bei Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių, patvirtintų Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. DV-72. Darbuotojo, atsakingo už statybos darbų triukšmo kontrolę, kontaktai: el. p. a.lindiene@pasvalys.lt, tel. 8 686 42 106 . Administracijos direktorius nustatė Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje leidžiamų statybos ir remonto darbų pradžios ir pabaigos laiką: darbo dienomis nuo 8 val. iki 21 val., poilsio ir švenčių dienomis nuo 9 val. iki 20 val.

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti Statybos darbų triukšmo kontrolieriui pranešimą, kuriame turi būti nurodoma: informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą, triukšmo mažinimo priemonės, galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti. Kontrolierius ne rečiau kaip kartą per statybos ar remonto darbų laikotarpį patikrina triukšmo šaltinio valdytoją, jeigu gaunami gyventojų skundai dėl triukšmo, atliekamas neplaninis patikrinimas.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų, o tas pats administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų. Taigi, baudžiami bus ir tie, kurie nepranešė Savivaldybės administracijai apie remontuojamą butą.

Higienos normoje „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ numatyta, kad nuo 6 val. iki 18 val. leidžiamas ne didesnis nei 45 decibelų (ekvivalentinis) ir 55 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis, nuo 18 iki 22 val. – ne didesnis nei 40 decibelų (ekvivalentinis) ir 50 decibelų (maksimalus) garso slėgio lygis.


TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, SĄRAŠAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija


Susiję teisės aktai:

- Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas.

- Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės. (pranešimo forma)