Paieška
lt en

Statinių priežiūra

2022-08-30

INFORMACIJA APIE PASVALIO RAJONE ASBESTO TURINČIUS STATINIUS, JUOSE ESANTĮ ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKĮ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. D1-1040 „Dėl duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) 8 punktu, pateikiami 2022 m. kovo 30 d. duomenys apie Pasvalio rajono savivaldybės administracijos teritorijoje esantį asbesto turinčių gaminių kiekį:

Eil. Nr.

Statiniai

Asbesto turinčių gaminių kiekis, t

Pastabos

1.

Viešo naudojimo pastatai

1 072,44

 

2.

Gyvenamieji namai ir kiti namų valdos pastatai

40 790,17

 

3.

Ūkinės, komercinės ir kitos veiklos pastatai

3 129,00

 

4.

Kiti statiniai

-

 

 

Iš viso:

44 991,61

 


PAVASARINĖ PASTATŲ APŽIŪRA

Pastato valdytojas ir techninis prižiūrėtojas, vykdo organizacines ir technines priemones pastato būklei išsaugoti, kad būtų užtikrinti esminiai statinių reikalavimai.  
Pasibaigus šildymo sezonui (ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.)  privaloma statinio apžiūra. 
Apžiūrų metu vertinami namo bendrojo naudojimo objektų būklės pokyčiai, detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas esamo statinio tyrimų poreikis, pastato defektai ir remonto ar kitokio tvarkymo poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.
Apžiūras atlieka specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą.
Daugiabučiams apžiūras vykdo techninis prižiūrėtojas, pagal kompetenciją pasitelkdamas namo inžinerinių sistemų techninius prižiūrėtojus ir kitus specialistus, dalyvaujant namo savininkų atstovui.
Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, teisės aktų, Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.


PRIEŠ ŽIEMOS SEZONĄ – KASMETINĖ PASTATO APŽIŪRA

Pastato periodinė (kasmetinė) apžiūra atliekama prieš prasidedant žiemos sezonui.  Šios apžiūros tikslas – patikrinti inžinerinių sistemų paruošimą šildymo sezonui. Apžiūros metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos bendrosios konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas esamo statinio tyrimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė, nustatomos priemonės pastebėtiems trūkumams pašalinti.

Daugiabučiams namams apžiūros atliekamos rudenį – prieš prasidedant pastato šildymo sezonui, po namo parengties naujam šildymo sezonui akto pasirašymo (ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d.).

Daugiabučio gyvenamojo namo būklei vertinti periodines (sezonines) apžiūras organizuoja ir atlieka techninis prižiūrėtojas, pagal kompetenciją pasitelkdamas namo inžinerinių sistemų techninius prižiūrėtojus ir kitus specialistus, dalyvaujant namo savininkų atstovui (jei išrinktas).

Pastatams (ne daugiabučiams), kuriems, atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus, atliekamos kasmetinės apžiūros prasidedant žiemos sezonui) vykdo specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą.

Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, teisės aktų, Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

Vietinio  ūkio  ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Laima Bernatavičienė, tel. 8 643 44 227


TEISĖS AKTAI

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS. STATINIŲ TECHNINĖS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKA. NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO TVARKA