Paieška
lt en

Premijos kultūros ir meno sričių atstovams

2024-03-28

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2021 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T1-97 (su visais aktualiais pakeitimais) patvirtino Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros ir meno sričių atstovams premijų skyrimo tvarkos aprašą, kuriuo nustatyta fizinių ir juridinių asmenų, meno kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityje, juos parengusių mokytojų ar meno kolektyvų vadovų skatinimo, paraiškų pateikimo, svarstymo, piniginių premijų skyrimo ir mokėjimo tvarka.

Šios premijų teikimo tvarkos tikslasskatinti Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) gyventojų kultūrinę, meninę ir kūrybinę raišką bei rajono gyventojus, pasiekusius aukštų rezultatų savo veiklos srityje, mokinius bei juos paruošusius mokytojus ir meno kolektyvų vadovus, ir skirti jiems pinigines premijas (toliau – premijos). 

 • Gauti premijas turi teisę meno ir kultūros kūrėjai, vykdantys kūrybinę ir (ar) profesinę veiklą Pasvalio rajone, atstovaujantys ir garsinantys Pasvalio kraštą.
 • Premijos skiriamos už vienerių metų reikšmingą ir aktyvią kultūrinę ir (ar) profesinę veiklą, aukštus pasiekimus:

  1. nacionaliniuose konkursuose ar festivaliuose (nacionalinis konkursas ar festivalis – kai dalyvauja kolektyvai ne mažiau kaip iš penkių Lietuvos savivaldybių);

  2. tarptautiniuose Europos ir (ar) pasaulio lygmens konkursuose ar festivaliuose (tarptautinis Europos ir (ar) pasaulio lygmens konkursas ar festivalis – kai dalyvauja ne mažiau kaip trijų užsienio šalių kolektyvai);

  3. gavus reikšmingus valstybinius ir kitų įstaigų ar organizacijų įsteigtus apdovanojimus už pasiektus aukštus rezultatus kultūrinėje ir (ar) profesinėje veikloje.

 • Premijos už pasiektus aukštus rezultatus meno ir kultūros srityje gali būti skiriamos:

  1. už laimėtas prizines vietas nacionalinių kultūros ir meno organizacijų, įstaigų rengiamuose konkursuose bei festivaliuose;

  2. už laimėtas prizines vietas tarptautiniuose Europos ir pasaulio lygmens konkursuose, festivaliuose;

  3. parodose, kurių nuostatuose numatyta, kad eksponuojami darbai vertinami ir bus skiriami apdovanojimai;

  4. už valstybinių ar kitų įstaigų ar organizacijų įsteigtus apdovanojimus.

 • Kultūros ir meno sritis aprėpia muziką, dailę, choreografiją, teatrą, literatūrą, kitas kultūros ir meno sritis,rūšis ir žanrus.

Paraiškos premijai gauti priimamos nuo sausio 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d., už einamųjų metų pasiekimus Pasvalio rajono savivaldybėje pasirašytos parašu pristatant tiesiogiai (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, 101 kab.). Paraiškas, pasirašytas elektroniniu parašu, pasirašytas ir skenuotas arba fotografuotas, siųskite el. paštu dokumentai@pasvalys.lt.

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO SRIČIŲ ATSTOVAMS PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKA


2023 m. paraiškų vertinimas

Savivaldybės administracija 2023 metų pradžioje paskelbė kvietimą teikti kandidatus premijai už pasiektus aukštus rezultatus 2023 metais kultūros ir meno srityje gauti. Paraiškas buvo galima teikti nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. 
Per visą laikotarpį buvo gauta 21 paraiška. 

Pasvalio rajono savivaldybės kultūros taryba, 2024 m. vasario 21 d. posėdyje apsvarsčiusi gautas paraiškas, pateikė pasiūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl premijų skyrimo. Premijas siūlyta skirti visiems paraiškose pateiktiems kandidatams. 

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. DV-101 „Dėl premijų paskyrimo Pasvalio rajono kultūros ir meno sričių atstovams“ iš Savivaldybės biudžeto buvo paskirtos lėšos Pasvalio rajono savivaldybės kultūros ir meno sričių atstovų premijoms.

Bendra premijoms skirta suma – 9 000,00 Eur.

Premijomis buvo apdovanoti:

1. 4 kolektyvai, turintys daugiau nei 16 narių (bendra premijų suma - 1 700,00 Eur);
2. 3 kolektyvai, turintys 5-16 narių (imtinai) – 3 kolektyvai (bendra premijų suma - 1 200,00 Eur);
3. 2 asmenys, nominuoti Lietuvos nacionalinio kultūros centro bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsteigtais apdovanojimais (bendra premijų suma - 1 000,00 Eur);
4. 27 asmenys, t.y. kolektyvai iki 4 asmenų ir individualūs atlikėjai (bendra premijų suma - 5 100,00 Eur).


2022 m. paraiškų vertinimas

Savivaldybės administracija 2022 metų pradžioje paskelbė kvietimą teikti kandidatus premijai už pasiektus aukštus rezultatus 2022 metais kultūros ir meno srityje gauti. 
Buvo gauta 16 paraiškų.
Pasvalio rajono savivaldybės kultūros taryba, 2023 m. balandžio 11 d. posėdyje apsvarsčiusi gautas paraiškas, pateikė pasiūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl premijų skyrimo.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. DV-333 „Dėl premijų paskyrimo Pasvalio rajono kultūros ir meno sričių atstovams“ iš Savivaldybės biudžeto buvo paskirtos lėšos Pasvalio rajono savivaldybės kultūros ir meno sričių atstovų premijoms.
Skirta bendra suma – 7 650,00 Eur.

Savivaldybės administracijos informacija