Paieška
lt en

Leidybos dalinis finansavimas

2024-03-05

Leidybos dalinis finansavimas


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Administracijos direktorius įsakymu atsižvelgiant į Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos siūlymą.

Kas gali teikti paraiškas
Paraišką dėl leidinio leidybos dalinio finansavimo gali pateikti autorius, paruošęs rašytinį ar elektroninį leidinį, taip pat autorius / autorių kolektyvas, kūrėjas, paruošęs leidybai rajonui aktualų leidinį.

Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui / paraiškai
Nėra numatyta

Įgyvendinimo laikotarpis
Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 25 d.

Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Einamųjų metų kovo 1 d. – balandžio 1 d.


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-281 „Dėl Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

Paraiškos forma

2023 m. finansuotų / nefinansuotų paraiškų leidybos daliniam finansavimui iš Savivaldybės biudžeto suvestinė (.pdf formatu)

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. DV-332 „Dėl lėšų skyrimo leidybos daliniam finansavimui“ paskirstytos lėšos leidinių leidybos projektams finansuoti.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. DV-389 „Dėl lėšų skyrimo leidinių leidybos projektų daliniam finansavimui“ paskirstytos lėšos leidinių leidybos projektams finansuoti.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus informacija