Paieška
lt en

Leidybos dalinis finansavimas

2023-02-21

Leidybos dalinis finansavimas


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Administracijos direktorius įsakymu atsižvelgiant į Pasvalio rajono savivaldybės kultūros tarybos siūlymą.

Kas gali teikti paraiškas
Paraišką dėl leidinio leidybos dalinio finansavimo gali pateikti Pasvalio rajone gyvenantis ar su Pasvalio rajonu susijęs autorius, išleidęs rašytinį ar elektroninį leidinį, taip pat autorius / autorių kolektyvas, kūrėjas, išleidęs rajonui aktualų kūrinį. Periodinių leidinių leidėjai gali teikti paraiškas paruošę rajonui aktualų leidinį.

Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui / paraiškai
Nėra numatyta

Įgyvendinimo laikotarpis
Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 25 d.

Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Iki einamųjų metų kovo 1 d. – balandžio 1 d.


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-281 „Dėl Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

Prašymo forma

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. DV-389 „Dėl lėšų skyrimo leidinių leidybos projektų daliniam finansavimui“ paskirstytos lėšos leidinių leidybos projektams finansuoti.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus informacija