Paieška
lt en

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

2024-05-06

Pasvalio mieste veikia 3 lopšeliai-darželiai: lopšelis-darželis „Eglutė“, lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „Žilvitis“ Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą Pasvalio rajone vykdo 6 bendrojo ugdymo mokyklos kartu su joms priklausančiais skyriais – Lėvens pagrindinės mokyklos Daujėnų ir Ustukių skyriai, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos Joniškėlio ir Narteikių skyriai, Pumpėnų gimnazija ir jos Mikoliškio, Kriklinių ir Kalno skyriai, Vaškų gimnazija ir Tetirvinų skyrius, Krinčino Antano Vienažindžio progimnazija ir jai priklausantis Pajiešmenių skyrius, Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla ir jai priklausantis Namišių skyrius. Pasvalio rajone, kartu su skyriais, 2022–2023 m. m. ugdomi 578 ikimokyklinio ir 206 priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Ikimokyklinio ugdymo informacija Priešmokyklinio ugdymo informacija
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svarbiausi leidiniai ir dokumentai  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svarbiausi leidiniai ir dokumentai 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas 

Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai organizavimo Pasvalio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 m.

LR Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. NR. 1509 nutarimas Dėl vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 patvirtintas priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija nuo 2020-08-11)

Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl vaikų poilsio organizavimo Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

LAISVOS VIETOS Į ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

 

 Informaciją pagal įstaigų pateiktus duomenis parengė Švietimo ir sporto skyriaus specialistai