Paieška
lt en

Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimas

2024-04-04

Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimas


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Administracijos direktoriaus įsakymu.

Kas gali teikti paraiškas
Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose (nuostatuose, įstatuose, verslo liudijime, individualios veiklos pažymoje) įteisinta švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo veikla.

Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui/paraiškai

Programoms remti skirta 25 000 Eur, didžiausia leistina skirti lėšų suma vienai programai nėra nustatyta.


Įgyvendinimo laikotarpis
Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Iki 2024 m. balandžio 22 d.


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką
Administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. DV-294 ,,Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiai pakeitimais).

Informacija apie Pasvalio rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkursui pateiktas paraiškas ir skirtą / neskirtą finansavimą

Vaikų ir jaunimo socializacijos programų, skirtų pasvalio rajono savivaldybėje gyvenantiems ir / ar besimokantiems vaikams ar jaunimui, grafikas 2023 m.


Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija