Paieška
lt en

Priėmimas į mokyklas

2022-08-02

Pasvalio rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašo pavirtinimas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. DV-418

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504. 

Priėmimo į Pasvalio rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-259 (aktuali redakcija)

Mokinių priėmimo į Pasvalio rajono neformaliojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-257.