Paieška
lt en

Seniūnijų teikiamos paslaugos

2022-07-26
Paslaugos aprašymas Prašymo formos

El. paslauga

Veiksmų schemos
PAS2728 Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

VIISP

PAS2878 Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas VIISP

PAS2983 Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą  

 

PAS2985 Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas VIISP

 

PAS2987 Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas VIISP

PAS2976 Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenims, išdavimas   VIISP

PAS3125 Leidimo laidoti išdavimas VIISP

PAS3110 Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas VIISP

PAS2480 Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas  
VIISP

PAS30703 Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo  sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas VIISP

PAS30692 Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas VIISP

 

PAS5210 Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas
VIISP

PAS5211 Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
VIISP

PAS2977 Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas VIISP

PAS2981 Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas VIISP

PAS3492 Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas  

PAS2565 Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas  

PAS2917 Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas  

PAS2975 Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas

 

 

PAS36571 Kapavietės (kapo) identifikavimas  

PAS4123 Sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas