Paieška
lt en

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2024-04-15

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS

Komiteto sudėtis:

 1. Jurgita Vaitiekūnienė – komiteto narė (komiteto pirmininkė). Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija.
 2. Gediminas Žardeckas – komiteto narys (komiteto pirmininko pavaduotojas).
 3. Rasa Andžiuvienė – komiteto narė.
 4. Danutė Jablonskytė-Raščė – komiteto narė.
 5. Jūratė Jovaišienė – komiteto narė.
 6. Rimvydas Mitkus – komiteto narys.
 7. Asta Simonaitė – komiteto narė.

Komiteto posėdžių vaizdo įrašai

Posėdžio data, laikas

Posėdžio darbotvarkė

Tiesioginės transliacijos įrašas

Informacinė pažyma

2024-04-17
10.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 24 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
 

 

2024-03-13
10.00 val. 

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 20 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.

 

Nuoroda į įrašą

Nr. T3-14

2024-02-07
10.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m.vasario 14 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą

Nr. T3-9

2024-01-10
10.00 val. 

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 17 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą

Nr. T3-4

2023-12-13 
10.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą

Nr. T3-53

2023-11-22 
10.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą

 Nr. T3-49

2023-10-11
10.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 18 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.

 Nuoroda į įrašą

Nr. T3-44

 2023-09-20
10.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą

 Nr. T3-39

2023-08-14
9.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-34

2023-06-29 10.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl trumpalaikio turto perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
3. Dėl Pasvalio sporto mokyklos turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo.

 

Nuoroda į įrašą

Nr. T3-32

2023-06-21
10.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą

 Nr. T3-30

2023-05-17
10.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą

 Nr. T3-25

2023-05-03
9.30 val.

Darbotvarkė:

 1. Dėl techninės klaidos ištaisymo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 26 d. sprendime Nr. T1-96 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnaziją ją prijungiant prie Pasvalio Svalios progimnazijos“;
 2. Kiti klausimai.

 

Nuoroda į įrašą

Nr. T3-21

2023-04-25
15 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl klasių (grupių) ir mokinių (vaikų) skaičiaus Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose 2023–2024 mokslo metais nustatymo.
2. Dėl sutikimo reorganizuoti Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnaziją, ją prijungiant prie Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos.

Nuoroda į įrašą

Nr. T3-20

2023-04-20
13.00 val.

Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 26 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-17

Komiteto veiklos kryptys:

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas nagrinėja, svarsto, rengia ir teikia išvadas, siūlymus dėl:

 • švietimo politikos Savivaldybėje įgyvendinimo, ilgalaikių švietimo plėtros tikslų ir priemonių jiems pasiekti nustatymo;
 • Administracijos švietimo padalinio steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
 • ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklo formavimo, sąlygų privalomajam švietimui vykdyti sudarymo, gyventojų poreikius atitinkančio profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklo formavimo inicijavimo, neformaliojo švietimo tiekėjų tinklo formavimo;
 • ugdymo kokybės, įgyvendinant Savivaldybėje ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį, profesinį, neformalųjį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
 • pagalbos švietimo, kultūros ir sporto įstaigoms įgyvendinant jos tikslus ir uždavinius;
 • gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo;
 • Savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimo, kraštotyros skatinimo;
 • jaunimo politikos įgyvendinimo;
 • kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo, turizmo plėtros;
 • Savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo, jų tinklo optimizavimo;
 • kitų su švietimu, kultūra ir sportu susijusių klausimų.