Paieška
lt en

Kontrolės komitetas

KONTROLĖS KOMITETAS

Komiteto sudėtis:

1. Audrius Mažuolis – komiteto pirmininkas, Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys (Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija);

2. Helena Naglazienė – komiteto pirmininko pavaduotoja, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguota Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė;

3. Linas Kruopis – komiteto narys, Lietuvos regionų partijos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;

4. Igoris Malinauskas – komiteto narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;

5. Zenonas Zimkus – komiteto narys, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys;

6. Rimas Želvys – komiteto narys, Darbo partijos frakcijos deleguotas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys.


Komiteto posėdžių vaizdo įrašai

Posėdžio data, laikas

Posėdžio darbotvarkė

Tiesioginės transliacijos įrašas

Informacinė pažyma

2024-03-14
9.00 val.

Darbotvarkė:

1. Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ veiklos vertinimo.
2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos ataskaitos svarstymo.
3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacijos (2024 m. kovo 8 d. raštas Nr. KS-28 „Dėl patikrinimo aktų pateikimo“).
4. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-15
2024-02-08
13 val.
 1. Dėl 2023 metų Kontrolės komiteto veiklos ataskaitos;
 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacijos (2024-01-19 patikrinimo aktas Nr. KPA-1, Audito pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena);
 3. Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ pateiktos informacijos svarstymo (2024-01-31 Nr. SD-15; 2024-01-10 Nr. SD-4; )
 4. Dėl vandens tiekimo Stačiūnų kaime (piliečio prašymas);
 5. Kiti klausimai
Nuoroda į įrašą Nr. T3-11
2024-01-11
10 val.
 1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2024 m. veiklos programos patvirtinimo;
 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo veiklos audito ataskaitos;
 3. Dėl piliečio rašto nagrinėjimo;
 4. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-5
2023-11-16
14 val.
 1. Dėl Sodų bendrijos „Draugystė“ 2023 m. spalio 17 d. prašymo.
 2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų veiklos plano papildymo projekto.
 1. Dėl informacijos apie audituotiems subjektams pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos.
 2. Kiti klausimai.

 

Nuoroda į įrašą Nr. T3-45
2023-09-28
9 val.

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano projekto.
2. Dėl iš asmenų gaunamų pranešimų nagrinėjimo.
3. Kiti klausimai.

Nuorodą į įrašą Nr. T3-40
ARB-1660
2023-08-11
13 val.

1. Dėl UAB „Pasvalio autobusų parkas“ veiklos audito rekomendacijų įgyvendinimo.
2. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės ir UAB „Pasvalio autobusų parkas“ Keleivių vežimo sutarties patikslinimo / peržiūrėjimo.
3. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos apie Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą.
4. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos.
5. Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą Nr. T3-33
2023-06-16

1. Dėl Kontrolės komiteto 2023 m. veiklos programos patvirtinimo.
2.
Pasvalio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informacija.
3.
Kiti klausimai.

Nuoroda į įrašą Nr. T3-26

 Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos programos
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 m. veiklos ataskaita
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 m. veiklos ataskaita

 Komiteto veiklos kryptys:

1) vertina atrinktus kandidatus į savivaldybės kontrolieriaus pareigas ir savivaldybės tarybai teikia savivaldybės kontrolieriaus kandidatūrą, siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

2) svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;

3) įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti ir darbo užmokesčiui reikalingus biudžeto asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;

4) svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį, jų pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

5) svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir jų išvadų pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo;

6) siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

7) periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi pagal kompetenciją į merą ir (ar) į savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

8) dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka;

9) nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus pagal kompetenciją merui ar savivaldybės tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.