Paieška
lt en

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetas

2022-12-22

SOCIALINIŲ REIKALŲ, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS

Komiteto sudėtis:

  1. Nijolė Matulienė – komiteto pirmininkė;
  2. Regina Mitrienė – komiteto pirmininko pavaduotoja;
  3. Stanislovas Kiudis – komiteto narys;
  4. Antanas Sudavičius – komiteto narys;
  5. Gediminas Andrašūnas – komiteto narys;
  6. Rimas Želvys – komiteto narys.

Komiteto pavadinimas

Posėdžio data, laikas

Posėdžio darbotvarkė

Informacinė pažyma

 

 

 

SOCIALINIŲ REIKALŲ, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS

2022-12-13
13 val.
 

Nr. T3-44

2022-10-18
13 val.
 

Nr. T3-35

2022-09-20
13 val.
 

Nr. T3-31

2022-08-23
13 val.
 

Nr. T3-26

2022-06-22
9 val.
 

Nr. T3-22

2022-05-17
13 val.
 

Nr. T3-18

2022-04-19
14 val.
 

Nr. T3-13

2022-03-24
13 val. 

 

Nr. T3-10

2022-02-14
10 val. 

 

Nr. T3-5

Komiteto veiklos kryptys:

Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas, siūlymus dėl:
1. gyventojų sveikatos priežiūros, sergamumo prevencijos, ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų slaugos organizavimo, sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi;
2. socialiai remtinų asmenų rūpybos, priežiūros ir aptarnavimo, labdaros renginių organizavimo;
3. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinių atskaitomybių;
4. bendrųjų ilgalaikių socialinių, demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo;
5. valstybės socialinių programų tikslinių lėšų paskirstymo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;
6. socialinio būsto fondo formavimo;
7. Savivaldybės socialinės plėtros programos tvirtinimo;
8. socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimo, bendradarbiavimo su visuomeninėmis organizacijomis;
9. neįgalių gyventojų socialinio integravimo į bendruomenę;
10. Savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimo Savivaldybės saugomais, aplinkos apsaugos būklės gerinimo;
11. želdinių apsaugos, miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių, už kurių pažeidimą įstatymais nustatyta administracinė atsakomybė;
12. aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos;
13. komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo;
14. kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos;
15. Savivaldybės aplinkos apsaugos politikos.