Paieška
lt en

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetas

2024-02-15

SOCIALINIŲ REIKALŲ, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS

Komiteto sudėtis:

 1. Gediminas Andrašūnas – komiteto narys (komiteto pirmininkas). Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija.
 2. Nijolė Matulienė – komiteto narė (komiteto pirmininko pavaduotoja).
 3. Petras Drevinskas – komiteto narys.
 4. Regina Mitrienė – komiteto narė.
 5. Vladas Linkevičius – komiteto narys.
 6. Julija Rastauskaitė – komiteto narė.

Komiteto posėdžių vaizdo įrašai

Posėdžio data, laikas

Posėdžio darbotvarkė

Tiesioginės transliacijos įrašas

Informacinė pažyma

2024-02-06
13.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m.vasario 14 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-8

2024-01-09
13.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 17 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-3

2023-12-12
13.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-52

2023-11-21
13.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-48

2023-10-10
13.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 18 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-43

 2023-09-19
13.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-38

2023-08-14
14.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 23 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą Nr. T3-35
2023-06-29
14.00 val.

Darbotvarkė:

1. Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl trumpalaikio turto perėmimo Pasvalio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
3. Dėl Pasvalio sporto mokyklos turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-31 

2023-06-20
13.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai. 
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-29 

2023-05-16
13.00 val.
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 24 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
3. Dėl atstovo delegavimo.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

 Nr. T3-24

2023-04-21
15.00 val.
Darbotvarkė:
1. Dėl Savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 26 d. posėdžio darbotvarkės klausimų pastabų bei pasiūlymų.
2. Kiti klausimai.
Nuoroda į įrašą

Nr. T3-19

Komiteto veiklos kryptys:

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetas nagrinėja, svarsto, rengia ir teikia išvadas, siūlymus dėl:

 • gyventojų sveikatos priežiūros, sergamumo prevencijos, ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų slaugos organizavimo, sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi;
 • Savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų metinių ataskaitų rinkinių (jei šie įgaliojimai nėra pavesti vykdyti Savivaldybės merui);
 • Savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų kolegialių organų sudarymo, kai tai numatyta įstaigos įstatuose (jei šie įgaliojimai nėra pavesti vykdyti Savivaldybės merui);
 • Savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir nuomos mokesčio dydžio, kitų sprendimų, numatytų Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme;
 • Savivaldybės socialinės plėtros programos;
 • socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo planuojant ir organizuojant socialines paslaugas, kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, taip pat dėl Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo;
 • Savivaldybės saugomų teritorijų steigimo;
 • triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių nustatymo Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose, triukšmo Savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų strateginių triukšmo žemėlapių ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planų, kurie įgyvendinami Savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, bei gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų ir tyliųjų viešųjų zonų nustatymo;
 • aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos;
 • kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Savivaldybės paskelbtų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos;
 • Savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdynų ir želdinių apsaugos, būklės stebėsenos, miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių, už kurių pažeidimą įstatymais nustatyta administracinė atsakomybė;
 • komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo;
 • kitų su socialiniais reikalais, sveikata, aplinkos apsauga susijusių klausimų.