Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komitetas

SOCIALINIŲ REIKALŲ, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS

Komiteto sudėtis:

  1. Nijolė Matulienė - komiteto pirmininkė;
  2. Regina Mitrienė - komiteto pirmininkės pavaduotoja;
  3. Stanislovas Kiudis - komiteto narys;
  4. Antanas Sudavičius - komiteto narys;
  5. Gediminas Andrašūnas - komiteto narys;
  6. Rimas Želvys - komiteto narys.

Komiteto veiklos kryptys:

Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas, siūlymus dėl:
1. gyventojų sveikatos priežiūros, sergamumo prevencijos, ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių asmenų slaugos organizavimo, sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi;
2. socialiai remtinų asmenų rūpybos, priežiūros ir aptarnavimo, labdaros renginių organizavimo;
3. viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinių atskaitomybių;
4. bendrųjų ilgalaikių socialinių, demografinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo;
5. valstybės socialinių programų tikslinių lėšų paskirstymo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;
6. socialinio būsto fondo formavimo;
7. Savivaldybės socialinės plėtros programos tvirtinimo;
8. socialinių paslaugų įstaigų, šeimynų steigimo, bendradarbiavimo su visuomeninėmis organizacijomis;
9. neįgalių gyventojų socialinio integravimo į bendruomenę;
10. Savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimo Savivaldybės saugomais, aplinkos apsaugos būklės gerinimo;
11. želdinių apsaugos, miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir kitų taisyklių, už kurių pažeidimą įstatymais nustatyta administracinė atsakomybė;
12. aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos;
13. komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo;
14. kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos;
15. Savivaldybės aplinkos apsaugos politikos.

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai