Paieška
lt en

Statyba ir teritorijų planavimas

2024-02-29
Paslaugos aprašymas Prašymo formos El. paslauga Veiksmų schemos
PASA00024 Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas TPS vartai Infostatyba
PASA00033 Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas  
PASA00028 Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais TPS vartai Infostatyba

PASA00026 Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

 

ŽPDRIS
arba
TPDRIS

PASA00025 Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais  
       

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų organizavimas

ŽPDRIS 

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) pakeitimas

TPDRIS

Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas

 
Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas

 

VIISP
Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas VIISP
Dėl nepratekamo dirbtinio vandens telkinio įrengimo (tvarkymo / likvidavimo)