Paieška
lt en

Sportinės veiklos projektų finansavimas

2022-08-02

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašas (patvirtintas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-286 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Šis aprašas nustato nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų, ir tų viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra Savivaldybė, kurių sportinė veikla teikia naudą ne tik jų dalyviams, bet ir visuomenei, tiesiogiai didinant gyventojų fizinį aktyvumą finansavimo, paraiškų teikimo, jų vertinimo, lėšų iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką bei priemones, kurių Savivaldybė gali imtis, jei paramos gavėjai nevykdo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

Paraiškos finansavimui gauti iš Savivaldybės biudžeto lėšų forma
Biudžeto lėšų naudojimo sutarties ir jos priedų formos
Veiklos ataskaitos forma