Paieška
lt en

Auditų dokumentai

2021 metai

UAB Pasvalio butų ūkis veiklos audito ataskaita


Audito išvada
Audito ataskaita


Išvada dėl Pasvalio rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikes paskolas investiciniams projektams finansuoti
Išvada dėl Pasvalio rajono savivaldybės galimybės suteikti 140 tūkst. Eur garantiją


Pasvalio socialinių paslaugų centro 2020 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita
Pasvalio socialinių paslaugų centro audito išvada


Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 2020 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos audito išvada


Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita
Pasvalio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos audito išvada


Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ 2020 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita
Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centro „Viltis“ audito išvada


Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos 2020 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita
Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos audito išvada


2020 metai


Išvada dėl Pasvalio rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniam projektui finansuoti

UAB „Pasvalio vandenys“ veiklos audito ataskaita

Audito ataskaita apie Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą

Audito išvada apie Pasvalio rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą

Išvada dėl galimybės imti trumpalaikę paskolą

Išvada dėl Pasvalio rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti

Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto veiklos audito ataskaita

2019 metai

Išvada dėl garantijos suteikimo UAB „Pasvalio vandenys“

UAB „Pasvalio autobusų parkas“ veiklos audito ataskaita

Audito ataskaita apie Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą
Audito išvada apie Pasvalio rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą

Pasvalio rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti ribotos apimties finansinio audito ataskaita
Pasvalio rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti išvada

Patikrinimo aktas dėl skundo tyrimo

2018 metai

Pasvalio rajono savivaldybės smulkaus verslo rėmimo programos išankstinio tyrimo ataskaita

Išvada dėl Pasvalio rajono savivaldybės galimybės imti 610 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti

Pasvalio r. sav. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos veiklos audito ataskaita

Pasvalio rajono savivaldybės  2017 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, biudžeto ir turto naudojimo audito ataskaita
Pasvalio rajono savivaldybės  2017 m. konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, biudžeto ir turto naudojimo audito išvada

Pasvalio rajono Visuomenės sveikatos biuro 2017 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita
Audito išvada dėl Pasvalio rajono Visuomenės sveikatos biuro 2017 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais

Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 2017 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita
Audito išvada dėl Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinės mokyklos 2017 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais

Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos 2017 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita
Audito išvada dėl Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos 2017 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais

Pasvalio muzikos mokyklos 2017 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita
Audito išvada dėl Pasvalio muzikos mokyklos 2017 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų 2017 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita
Audito išvada dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų 2017 metų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais

2017 metaiPasvalio r. melioracijos sistemų naudotojų asociacijų vykdomų melioracijos rekonstrukcijos projektų, kurių daliniam finansavimui pritarė Pasvalio r. sav. taryba 2017 metais, lėšų skyrimo ir panaudojimo pagrįstumo patikrinimo ataskaita
Išankstinio tyrimo ataskaita apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodarą, vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą, administravimą ir surinkimą Pasvalio r. savivaldybėje

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos ribotos apimties finansinio audito ataskaita
Pasvalio rajono savivaldybės galimybės imti 350,0 tūkst. Eur ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti išvada

Pasvalio rajono savivaldybės garantijos suteikimo galimybių vertinimo rezultatų audito ataskaita
Pasvalio rajono savivaldybės galimybės suteikti 1170,2 tūkst. Eur garantiją UAB „Pasvalio vandenys“ išvada

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro veiklos audito išankstinio tyrimo ataskaita

Audito ataskaita dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, biudžeto ir turto naudojimo
Audito išvada dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių, biudžeto ir turto naudojimo
Išvada dėl Pasvalio rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti

Finansinių auditų ataskaitos ir išvados

Daujėnų pagrindinė mokykla
Atsakaita
Išvada

Pasvalio krašto muziejus
Ataskaita
Išvada
  Pasvalio kultūros centras
Ataskaita
Išvada
Pumpėnų gimnazija
Ataskaita
Išvada
Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“
Ataskaita
Išvada
  Pasvalio lopšelis-darželis „Žilvitis“
Ataskaita
Išvada

 

Dokumentų archyvas

Dokumentai pateikti Adobe PDF formatu.