Paieška
lt en

Leidybos dalinis finansavimas

2022-06-30

Leidybos dalinis finansavimas


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Administracijos direktorius įsakymu atsižvelgiant į Leidinių leidybos finasavimo vertinimo komisijos siūlymą.

Kas gali teikti paraiškas
Paraišką gali pateikti Pasvalio rajone gyvenantis ar su Pasvalio rajonu susijęs autorius, paruošęs rašytinį ar elektroninį leidinį, taip pat autorius / autorių kolektyvas, kūrėjas, paruošęs rajonui aktualų kūrinį.

Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui / paraiškai
Nėra numatyta

Įgyvendinimo laikotarpis
Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 25 d.

Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Iki einamųjų metų kovo 25 d.


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-281 „Dėl Pasvalio rajono leidybos dalinio finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymo forma

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. DV-389 „Dėl lėšų skyrimo leidinių leidybos projektų daliniam finansavimui“ paskirstytos lėšos leidinių leidybos projektams finansuoti.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus informacija