Paieška
lt en

Kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektų finansavimas

2022-05-16

Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektų finansavimas


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)

 

Savivaldybės taryba.


Kas gali teikti paraiškas

Nevyriausybinės kūno kultūros ir sporto organizacijos, viešosios įstaigos, kurios yra registruotos Pasvalio rajone.

Daugiau informacijos


Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui/paraiškai

 

Nėra numatyta


Įgyvendinimo laikotarpis

 

Sekančių metų sausio 1 d. - gruodžio 27 d.


Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

 

Einamųjų metų gruodžio 1-31 d.


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T1-286  „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija