Paieška
lt en

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas

2023-12-14

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimasFinansavimo šaltinis

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos


Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Administracijos direktorius įsakymu

Kas gali teikti paraiškas
Laisvieji mokytojai, kultūros įstaigos, sporto klubai, neformaliojo švietimo įstaigos, kiti neformaliojo vaikų švietimo teikėjai

Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui / paraiškai
Nenustatyta

Įgyvendinimo laikotarpis
Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

  • pateikus iki birželio 1 d., savivaldybės administracijos direktorius iki rugsėjo 15 d. priima sprendimą dėl einamaisiais kalendoriniais metais finansuojamų / nefinansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo.
  • pateikus iki spalio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki gruodžio 1 d., savivaldybės administracijos direktorius iki sausio 15 d. priima sprendimą dėl einamaisiais kalendoriniais metais finansuojamų / nefinansuojamų NVŠ programų sąrašo patvirtinimo.

Paraiškos forma


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas

Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašas

 

Neformaliojo švietimo programų, kurioms skirtas finansavimas 2023 m. vasario-birželio mėn., stebėsenos planas 

Neformaliojo švietimo programų, kurioms skirtas finansavimas 2023 m. spalio-gruodžio mėn., stebėsenos planas 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija