Paieška
lt en

Priemonės Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas

2024-05-03

Priemonės Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)

Administracijos direktorius įsakymu atsižvelgiant į paraiškų vertinimo komisijos siūlymą.

Lėšos skiriamos šioms veikloms finansuoti:

vaikų užimtumui organizuoti;

maitinimo organizavimui labdaros valgyklose socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms (asmenims) bei jų integravimui į darbo rinką;

bendradarbiavimo su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“ skatinimui;

Savanoriškos veiklos organizavimui.


Kas gali teikti paraiškas
Juridiniai asmenys, įregistruoti ir veikiantys Pasvalio rajone bei atitinkantys Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nustatyta tvarka apibrėžtą tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės sąvoką ir nevyriausybinės organizacijos atitinkančios Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme įtvirtintus NVO kriterijus

Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui / paraiškai
Konkretų Priemonei skiriamų lėšų dydį nustato Savivaldybės taryba, tvirtindama arba tikslindama atitinkamų metų Strateginį veiklos planą

Įgyvendinimo laikotarpis
Nuo lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo 7 kalendorinės dienos


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. T1-156 „Dėl priemonės „Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas“ lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

2024 m. paskirstytos lėšos priemonei „Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikimų socialinių paslaugų rėmimas“

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. DV-202 „Dėl priemonės „Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas“ lėšų paskyrimo"

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 18 d.  įsakymu Nr. DV-331 „Dėl priemonės „Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas“ lėšų paskyrimo"

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. DV-330 „Dėl priemonės „Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas“ lėšų paskyrimo“

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. DV-285 „Dėl priemonės „Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas“ lėšų paskyrimo“

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveiktos skyriaus informacija