Paieška
lt en

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimas

2023-06-15

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimas


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)

 

Administracijos direktorius įsakymu atsižvelgiant į Jaunimo reikalų tarybos siūlymą


Kas gali teikti paraiškas

 

Pasvalio rajone įregistruotos jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos


Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui / paraiškai

 

1000 Eur


Įgyvendinimo laikotarpis

Nuo projekto finansavimo sutarties sudarymo datos iki gruodžio 30 d.


Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Iki 2023 m. balandžio 1 d. arba 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m kovo 31 d. sprendimas Nr. T1-65 ,,Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 birželio 7 d. įsakymu Nr. DV-387 „Dėl lėšų paskyrimo jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektams finansuoti“ skirta 15 000 Eur iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programos (08) Jaunimo organizacijų veiklos skatinimo priemonės (08.01.02.01.04) jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektams finansuoti 2023 m.
Konkursui viso buvo pateiktos 27 paraiškos, 16 iš jų skirtas finansavimas, 11 įtraukta į rezervinį sąrašą.

2023 m. finansuotų ir į rezervą įtrauktų projektų sąrašas


Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 gegužės 31 d. įsakymu Nr. DV-361 „Dėl lėšų paskyrimo jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektams finansuoti“ skirta 15 000 Eur iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto Bendruomeninės veiklos ir jaunimo rėmimo programos (08) Jaunimo organizacijų veiklos skatinimo priemonės (08.01.02.01.04) jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektams finansuoti 2022 m.
Konkursui viso buvo pateiktos 39 paraiškos, 28 iš jų skirtas finansavimas, 11 įtraukta į rezervinį sąrašą.

Finansuojamų projektų sąrašas
Į rezervinį sąrašą įtrauktos paraiškos

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriaus informacija