Paieška
lt en

Smulkaus verslo rėmimo programa

2024-01-02

Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Iki 1 000 Eur – Administracijos direktorius, daugiau kaip 1 000 Eur – Savivaldybės taryba atsižvelgiant į Smulkaus verslo rėmimo programos komisijos siūlymą 

Kas gali teikti paraiškas

Jeigu esate įsteigę labai mažą ar mažą įmonę;

Vykdote individualią veiklą ar ūkininkaujate.

Svarbu Įmonės registracijos vieta arba asmens deklaruota gyvenamoji vieta ir vykdoma veikla turi būti Pasvalio rajone


Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui / paraiškai

Lėšos skiriamos:

  • įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusių išlaidų kompensavimui - iki 100 eurų;
  • palūkanų už banko kreditus padengimui - iki 500 eurų;
  • dalyvavimo parodose, mugėse išlaidų kompensavimui –  iki 1 000 eurų parodoms Lietuvoje, iki 3 000 eurų parodoms užsienyje;
  • negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensavimui – iki  500 eurų;
  • interneto svetainių sukūrimo ir rinkodaros priemonių formavimo išlaidų kompensavimui – iki 500 eurų;
  • verslo planų, investicinių projektų parengimo išlaidų kompensavimui – iki 1 000 eurų;
  • naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms tiesioginėms darbo priemonėms, įrangai pirkti, kompensavimui – iki  3 000 eurų; 
  • projektų, gerinančių Savivaldybės verslo aplinką, finansavimui – iki 2 000 eurų;
  • verslo idėjų projektams iki 3000 eurų.

Bendras finansavimo iš Programos lėšų dydis negali viršyti 3 000 eurų vienam pareiškėjui.

Verslo subjektas rėmimo lėšas gali gauti tik vieną kartą per 2 metų veiklos laikotarpį.


Įgyvendinimo laikotarpis
Programos biudžetas papildomas kasmet, tvirtinant Savivaldybės biudžetą.

Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Prašymus verslo subjektai gali teikti visus metus. Išnaudojus paramai skirtas lėšas, prašymai priimami toliau, bet jei iki kalendorinių metų pabaigos negaunama papildomai lėšų, tuomet prašymai nebenagrinėjami ir grąžinami pareiškėjams, nurodant nenagrinėjimo priežastis.

Kaip gauti paramą

1. Užpildykite paraišką;

2. Padarykite įmonės registravimo dokumentų, kredito sutarties, patalpų nuomos sutarties, darbo sutarčių ir kitų reikalingų dokumentų kopijas;

3. Surinkite išlaidų įrodymus, gaukite reikiamas pažymas;

4. Pasirašykite ir atsiųskite paštu Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, el. paštu dokumentai@pasvalys.lt arba atneškite į Pasvalio rajono savivaldybę.

Turite klausimų kreipkitės: tel. 8 451  54 101, el. p. e.tuskenas@pasvalys.lt 


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-32 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų patvirtinimo“ 

Verslo idėjų projektų finansavimo tvarkos aprašas
Aprašas nustato Pasvalio rajono savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo programos nuostatų  32.9 punkte nurodytos priemonės gavėjų atrankos konkurso sąlygas, organizavimo tvarką, projektų atrankos kriterijus, jų vertinimą, finansinės paramos skyrimą bei kontrolę.      

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus informacija