Paieška
lt en

Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui finansinės paramos teikimas

2022-04-12

Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui finansinės paramos teikimas


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Administracijos direktorius įsakymu, pagal paraiškų vertinimo komisijos pateiktą protokolą.

Kas gali teikti paraiškas

Žemės ir miško savininkai, valdytojai ir naudotojai.

Paraiškos forma


Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui/paraiškai
Lėšų suma neįvardinta, skiriama proporcingai priklausomai nuo turimų lėšų ir paraiškose prašomos paramos dydžio.

Įgyvendinimo laikotarpis
Iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Iki einamųjų metų gegužės 1 d.


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T1-73  „Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui  finansinės paramos teikimo tvarkos patvirtinimo“

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija