Paieška
lt en

Aplinkosauginiai projektai

2022-04-12

Aplinkosauginiai projektai


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)

 

Administracijos direktorius įsakymu, pagal paraiškų vertinimo komisijos pateiktą protokolą.


Kas gali teikti paraiškas
Savivaldybės administracijos skyriai, visuomeninės organizacijos, įmonės, asociacijos, viešosios įstaigos, organizacijos, bendrojo ir papildomo ugdymo įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui/paraiškai

 

Nenustatyta 


Įgyvendinimo laikotarpis

 

Iki  einamųjų metų gruodžio 1 d.


Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

Iki skelbime nurodytos datos

Paraiškos forma


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką
Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, vykdymo ir lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-236

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija