Paieška
lt en

Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas

2023-12-15

Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas


Finansavimo šaltinis
Savivaldybės biudžeto lėšos

Kas skiria finansavimą (priima sprendimą)
Administracijos direktorius įsakymu atsižvelgiant į Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijos siūlymą.

Kas gali teikti paraiškas
Religinė bendruomenė, atitinkanti Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nustatyta tvarka apibrėžtą tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės sąvoką bei veikianti ir registruota Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje.

Didžiausia leistina skirti lėšų suma vienam projektui / paraiškai

Nėra numatyta

Lėšos  skiriamos šioms veikloms finansuoti:

1. Religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų, patalpų remonto darbų atlikimui, šių pastatų, patalpų pritaikymui bendruomenės poreikiams, religinių pastatų, statinių ir pan. priežiūros finansavimui;

2. Aplinkos tvarkymui;

3. Jubiliejinių ir kitų renginių organizavimo išlaidų finansavimui.


Įgyvendinimo laikotarpis

 

Nuo  finansavimo sutarties sudarymo datos iki gruodžio 30 d.


Paraiškų teikimo data (laikotarpis)

 

Nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos paraiškoms pateikti skiriamas 30 kalendorinių dienų laikotarpis.


Teisės aktai, reglamentuojantys lėšų skyrimo tvarką

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T1-171 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prašymo forma

2023 m.

Pasvalio rajono savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų pateiktų paraiškų suvestinė ir skirtas / neskirtas finansavimas


2022 m. 

Pasvalio rajono savivaldybės religinių bendruomenių ir bendrijų pateiktų paraiškų suvestinė ir skirtas / neskirtas finansavimas

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. DV-409 „Dėl lėšų paskyrimo tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms“ paskirstytos lėšos tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektams finansuoti.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. DV-642 Dėl lėšų paskyrimo tradicinei religinei bendruomeneipaskirstytos lėšos tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektams finansuoti.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. DV-806 „Dėl lėšų paskyrimo tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms“ paskirstytos lėšos tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektams finansuoti.


2021 m.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. DV-245 „Dėl lėšų paskyrimo tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektams finansuoti“
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. DV-488 „Dėl lėšų paskyrimo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijai“

Bendrojo skyriaus informacija