Pradžia

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys. Tel. 8 451 54 101
en
Registruotis vakcinai

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

Pradžia
en

Einamųjų metų švietimo įstaigų vadovų metinės užduotys

Pasvalio sporto mokyklos direktorės Rasos Balčiauskienės 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Vytauto Jurėno 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalios Remeikienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotysPasvalio Svalios progimnazijos direktorės Gitanos Kruopienės 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriaus Algimanto Kaminsko 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės  2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės Justinos Rupeikienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio sporto mokyklos direktorės Eugenijos Butrimienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Andromedos Baršauskienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Ingos Černiauskienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Reginos Šatienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus Armando Abazoriaus 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys


Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Vytauto Jurėno 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Ingos Černiauskienės 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Reginos Šatienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius Armando Abazoriaus 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus Gailučio Gailiūno 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriaus Algimanto Kaminsko 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktorės Dalios Vaišnienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės Justinos Rupeikienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalės Remeikienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Andromedos Baršauskienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio sporto mokyklos direktorės Eugenijos Butrimienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio Svalios progimnazijos direktorės Aleksandros Tribulskienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys


Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Reginos Šatienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Aldonos Piragienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius Armando Abazoriaus 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus Gailučio Gailiūno 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Almanto Kanapecko 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriaus Algimanto Kaminsko 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktorės Dalios Vaišnienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktorės pareigas, Vilmos Naunikaitės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės  Justinos Rupeikienės 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalės Remeikienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Andromedos Baršauskienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio specialiosios mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio sporto mokyklos direktorės Eugenijos Butrimienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio Svalios progimnazijos direktorės Aleksandros Tribulskienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys


Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Reginos Šatienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Aldonos Piragienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius Armando Abazoriaus 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus Gailučio Gailiūno 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Almanto Kanapecko 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriaus Algimanto Kaminsko 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktorės Dalios Vaišnienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktorės pareigas, Vilmos Naunikaitės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės  Laimos Jankauskienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalės Remeikienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Andromedos Baršauskienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio specialiosios mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio sporto mokyklos direktorės Eugenijos Butrimienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio Svalios progimnazijos direktorės Aleksandros Tribulskienės 2018 metų veiklos užduotys

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
 

Reklaminiai skydeliai / Partneriai

Vakcina

Informacija dėl koronaviruso

Artimiausi renginiai

2022 m. sausio
P A T K P Š S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6