Paieška
lt en

Einamųjų metų švietimo įstaigų vadovų metinės užduotys

2024-03-13

2023 metų veiklos ataskaitos ir 2024 metų veiklos užduotys:

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės Justinos Rupeikienės
Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Inesos Budzinskienės
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktorės Gitanos Kruopienės
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalios Remeikienės
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Vytauto Jurėno
Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorės Zitos Asbergaitės
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Jovitos Varanauskienės
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Ingos Černiauskienės
Pasvalio sporto mokyklos direktorės Rasos Balčiauskienės
Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės
Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Eugenijos Butrimienės

2022 metų veiklos ataskaitos ir 2023 metų veiklos užduotys:

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės Justinos Rupeikienės
Pasvalio Svalios progimnazijos direktorės Gitanos Kruopienės
Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos direktoriaus Algimanto Kaminsko
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalios Remeikienės
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Vytauto Jurėno
Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus Armando Abazoriaus
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Jovitos Varanauskienės
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Ingos Černiauskienės
Pasvalio sporto mokyklos direktorės Rasos Balčiauskienės
Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės
Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Eugenijos Butrimienės


Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Eugenijos Butrimienės 2022 metų veiklos užduotys

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės Justinos Rupeikienės 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys

Pasvalio Svalios progimnazijos direktorės Gitanos Kruopienės 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos direktoriaus Algimanto Kaminsko 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys

Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalios Remeikienės 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Vytauto Jurėno 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys

Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus Armando Abazoriaus 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Jovitos Varanauskienės 2022 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Ingos Černiauskienės 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys

Pasvalio sporto mokyklos direktorės Rasos Balčiauskienės 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys
Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys
Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės 2021 metų veiklos ataskaita ir 2022 metų veiklos užduotys


Pasvalio sporto mokyklos direktorės Rasos Balčiauskienės 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Vytauto Jurėno 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalios Remeikienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Pasvalio Svalios progimnazijos direktorės Gitanos Kruopienės 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriaus Algimanto Kaminsko 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės  2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės Justinos Rupeikienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys

Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio sporto mokyklos direktorės Eugenijos Butrimienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Andromedos Baršauskienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Ingos Černiauskienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Reginos Šatienės 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus Armando Abazoriaus 2020 metų veiklos ataskaita ir 2021 metų veiklos užduotys


Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Vytauto Jurėno 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Ingos Černiauskienės 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Reginos Šatienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius Armando Abazoriaus 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus Gailučio Gailiūno 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriaus Algimanto Kaminsko 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktorės Dalios Vaišnienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės Justinos Rupeikienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalės Remeikienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Andromedos Baršauskienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio „Riešuto“ mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio sporto mokyklos direktorės Eugenijos Butrimienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys
Pasvalio Svalios progimnazijos direktorės Aleksandros Tribulskienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 metų veiklos užduotys


Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Reginos Šatienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Aldonos Piragienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius Armando Abazoriaus 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus Gailučio Gailiūno 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Almanto Kanapecko 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriaus Algimanto Kaminsko 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktorės Dalios Vaišnienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktorės pareigas, Vilmos Naunikaitės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės  Justinos Rupeikienės 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalės Remeikienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Andromedos Baršauskienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio specialiosios mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio sporto mokyklos direktorės Eugenijos Butrimienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys
Pasvalio Svalios progimnazijos direktorės Aleksandros Tribulskienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos užduotys


Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktorės Linos Rauckienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorės Reginos Šatienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Aldonos Piragienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius Armando Abazoriaus 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio muzikos mokyklos direktorės Bronislavos Mainonienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos direktoriaus Viktoro Rimšos 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Daujėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus Gailučio Gailiūno 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos direktoriaus Almanto Kanapecko 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos direktoriaus Algimanto Kaminsko 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Narteikių mokyklos-darželio „Linelis“ direktorės Dalios Vaišnienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktorės pareigas, Vilmos Naunikaitės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos direktoriaus Alvydo Matuzevičiaus 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos direktorės  Laimos Jankauskienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos direktorės Dalės Remeikienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorės Andromedos Baršauskienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio specialiosios mokyklos direktorės Gintės Januškevičienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio sporto mokyklos direktorės Eugenijos Butrimienės 2018 metų veiklos užduotys
Pasvalio Svalios progimnazijos direktorės Aleksandros Tribulskienės 2018 metų veiklos užduotys

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija